Tin tức‎ > ‎Xã hội‎ > ‎

Phương án bố trí tái định cư dự án Đường Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc đoạn qua địa bàn phường Phước Mỹ

đăng 15:17, 6 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền


UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Phương án bố trí tái định cư đối với các hộ giải toả dự án Đường Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc đoạn qua địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (Dự án thành phần: Đường nối từ nút giao thông phía Đông cầu mới qua sông Hàn đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc), cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn tái định cư đối với các hộ giải tỏa: Các hộ được đền bù về đất ở, có diện tích đất thu hồi đi hẳn vị trí 1 đường Nguyễn Công Trứ (bao gồm cả đất ở và đất khuôn viên), có nhà ở ổn định trước thời điểm quy hoạch cho đến nay: Bố trí 01 lô đất chính đường Nguyễn Văn Thoại tại Khu tái định cư phía Đông xưởng 38 & 387. Các hộ được đền bù đất ở, có diện tích thu hồi đi hẳn từ 1500m2 trở lên (bao gồm cả đất ở và đất khuôn viên), có nhà ở trước thời điểm quy hoạch cho đến nay: Bố trí 01 lô đất chính đường 15m tại Vệt khai thác quỹ đất đường nối từ nút giao thông phía Đông cầu mới qua sông Hàn đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc, 02 lô đất chính đường 5,5m tại Khu tái định cư phía Đông xưởng 38 & 387, 01 lô đất chính đường 10,5m tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo và 01 lô đất chính đường 7,5m tại Khu tái định cư An Nhơn 1; diện tích thu hồi đi hẳn từ 1200m2 đến dưới 1500m2: Bố trí 01 lô đất chính loại đường 15m tại Vệt khai thác quỹ đất đường nối từ nút giao thông phía Đông cầu mới qua sông Hàn đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc, 01 lô đất chính đường 5,5m tại Khu tái định cư phía Đông xưởng 38 & 387, 01 lô đất chính đường 10,5m tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo và 01 lô đất chính đường 7,5m tại Khu tái định cư An Nhơn 1; diện tích thu hồi đi hẳn từ 900m2 đến dưới 1200m2: Bố trí 01 lô đất chính loại đường 15m tại Vệt khai thác quỹ đất đường nối từ nút giao thông phía Đông cầu mới qua sông Hàn đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc, 01 lô đất chính đường 10,5m tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo và 01 lô đất chính đường 7,5m tại Khu tái định cư An Nhơn 1; diện tích đất thu hồi đi hẳn từ 600m2 đến dưới 900m2: Bố trí 01 lô đất chính đường Nguyễn Văn Thoại và 01 lô đất chính đường 7,5m tại Khu tái định cư phía Đông xưởng 38 & 387; diện tích đất thu hồi đi hẳn từ 500m2 đến dưới 600m2: Bố trí 01 (một) lô đất chính loại đường 10,5m tại Vệt khai thác quỹ đất đường nối từ nút giao thông phía Đông cầu mới qua sông Hàn đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc và 01 (một) lô đất phụ đường 5,5m tại Khu tái định cư An Nhơn 1; diện tích đất thu hồi đi hẳn từ 450m2 đến dưới 500m2: Bố trí 01 lô đất chính đường 7,5m tại Vệt khai thác quỹ đất đường nối từ nút giao thông phía Đông cầu mới qua sông Hàn đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc và 01 lô đất phụ đường 5,5m tại Khu tái định cư An Nhơn 1; diện tích đất thu hồi đi hẳn từ 200m2 đến dưới 450m2: Bố trí 01 lô đất chính đường 10,5m tại Khu tái định cư phía Đông xưởng 38 & 387; diện tích đất thu hồi đi hẳn từ 150m2 đến dưới 200m2: Bố trí 01 lô đất chính loại đường 5,5m tại Vệt khai thác quỹ đất đường nối từ nút giao thông phía Đông cầu mới qua sông Hàn đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc; diện tích đất thu hồi đi hẳn từ 100m2 đến dưới 150m2: Bố trí 01 lô đất chính đường 7,5m tại Khu tái định cư phía Đông xưởng 38 & 387; diện tích đất thu hồi đi hẳn từ 30m2 đến dưới 100m2: Bố trí 01 lô đất chính đường 5,5m tại Khu tái định cư phía Đông xưởng 38 & 387; diện tích đất thu hồi đi hẳn dưới 30m2: Bố trí 01 lô đất chính đường 3,5m tại Khu tái định cư Nam Nguyễn Văn Thoại, trường hợp hộ có đất giải tỏa thuộc mặt tiền đường Nguyễn Văn Thoại, bố trí 01 lô đất chính đường 5,5m tại Khu tái định cư phía Đông xưởng 38 & 387. 
 
 Các hộ được đền bù về đất ở có diện tích từ 150m2 trở lên, có 8 nhân khẩu trở lên được xem xét đề xuất việc bố trí thêm 01 lô đất phụ đường 3,5m hoặc đường 5,5m tại một số dự án trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn hoặc quận Sơn Trà. Các hộ thu hồi 1 phần có diện tích đất ở thu hồi từ 75m2 trở lên và có nhu cầu đất tái định cư cũng sẽ do UBND thành phố xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể. Đối với các lô đất mặt tiền tuyến đường Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc, không bố trí tái định cư theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Thông báo số 40/TB-QLĐBGT ngày 06/2/2010. Đối với các trường hợp hộ chính được đền bù đất ở (bao gồm cả đất ở và đất khuôn viên) đủ điều kiện bố trí đất tái định cư theo các tiêu chuẩn như trên nhưng trên thửa đất có thêm các hộ phụ (hộ có nhà ở ổn định trước thời điểm quy hoạch cho đến nay), sẽ được xem xét bố trí tái định cư cho hộ chính và hộ phụ.
 
 Phương thức bố trí tái định cư: Bố trí tái định cư theo đúng phương án chi tiết đã được UBND thành phố phê duyệt; thông báo, niêm yết công khai nội dung các nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện và thứ tự ưu tiên về tái định cư tại UBND phường Phước Mỹ trong suốt quá trình thực hiện dự án để nhân dân biết, thực hiện và giám sát; Ưu tiên bố trí đất tái định cư đối với các hộ chính sách là Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đang sống và có hộ khẩu tại nơi giải tỏa trước thời điểm kiểm định) vào các vị trí thuận lợi. Trong trường hợp có từ hai hộ gia đình chính sách cùng đăng ký một lô, tại cùng một thời điểm thì đăng ký theo phương thức bốc thăm; Các hộ ký bảng giá, nhận tiền đền bù trước thì được ưu tiên đăng ký đất trước. Trong trường hợp đến thời điểm đăng ký đất theo quy định của Hội đồng giải phóng mặt bằng, có nhiều hộ cùng đăng ký vào cùng một loại đường và khu dân cư mà vượt quá quỹ đất tái định cư hiện có thì Hội đồng giải phóng mặt bằng sẽ xem xét tổ chức bốc thăm công khai hoặc điều chỉnh phương án bố trí cho phù hợp với quỹ đất hiện có.

(Ngọc Thủy)


Comments