Trang con

Mục
1.1 Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng 2011-2012: Lời nói đầu
1.2 Mười (10) điều cần ghi nhớ của thí sinh dự thi ĐH , CĐ hệ chính quy năm học 2011-2012
1.3 Những nội dung cần biết về tuyển sinh vào các Trường Công An. Quân đội năm 2011-2012
1.4 Lịch công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2011-2012
1.5 Khối thi, môn thi Đại học, Cao đẳng năm 2011-2012
1.6 Danh sách các trường đại học, cao đẳng không tổ chức thi
1.7. Bảng phân chia khu vực tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2011-2012
1.8. Bảng Mã Tỉnh, Quận, Huyện, Thị xã năm 2011-2012
2.1 Thông tin tuyển sinh 2011-2012 các trường ĐH Công lập phía Bắc(1-20): ĐH QG Hà Nội, Thái nguyên,...HV Báo chí
2.2 Tuyển sinh năm 2011-2012 Các trường ĐH Công lập phía Bắc (21-40): Các Học viện CSND, CSPT...Bách khoa Hà Nội
2.3 Tuyển sinh 2011-2012 Các Trường ĐH Công lập phía Bắc (41-60): ĐH Hà Nội, Hà Tĩnh....Ngoại thương
2.4 Thông tin tuyển sinh 2011-2012 : Các trường ĐH Công lập phía Bắc (61-86): Bắc Giang...Viện ĐH Mở Hà nội
3. Thông tin tuyển sinh 2011-2012: Các trường Đại học Dân lập phía Bắc
4.1 Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012: Các trường Cao đẳng phía Bắc (107-150)
4.2 Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012: Các trường Cao đẳng phía Bắc (TT 151- 217)
5.1 Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012: Các Trường Đại học công lập Phía Nam (TT 218-247)
5.2 Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012 : Các trường Đại học công lập phía Nam (248-260)
5.3 Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012 : Các trường Đại học Công lập phía Nam (TT 261- 289)
6. Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012 Các Trường Đại học Dân lập Phía Nam (290-319)
7.1 Thông tin Tuyển sinh 2011-2012: Các trường Cao đẳng Phía Nam (320-350)
7.2 Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012: Các trường Cao đẳng phía Nam (TT 351-380)
7.3 Thông tin tuyển sinh năm 2011-2012 các trường Cao đẳng phía Nam, HV quân sự, CA
Tải xuống các file những điều cần biết về Tuyển sinh ĐH - CĐ 2001-2012
1-23 of 23