Đi tàu trên Sông Hàn, ngồi ở xà lan trên sông xem trình diễn pháo hoa quốc tế

Đi tàu trên Sông Hàn, xem trình diễn pháo hoa Quốc tế trên xà lan

Comments