Nhà đất Đà Nẵng - Giá đất ở trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2011

đăng 19:14, 7 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền   [ đã cập nhật 21:10, 25 thg 10, 2014 ]
BẢNG PHÂN LOẠI VỊ TRÍ, KHU VỰC VÀ GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU


(Theo Quyết địh số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

TTRanh giới, vị tríVị tríKhu vựcHệ số Đơn giá  
I Phường Hòa Minh    
1 Ngô Thời Nhậm (đoạn còn lại, không thuộc các đoạn tại Phụ lục 4)1I1,1   1.100
2 Nguyễn Khuyến (đoạn còn lại, không thuộc các đoạn tại Phụ lục 4)1I0,9      900
3 Đường từ nút giao thông Tô Hiệu - Ngô Chân Lưu đến chợ Hoà Mỹ ra đường Tôn Đức Thắng (phía cầu Đa Cô)1I0,9      900
4Các đường trong khu dân cư    
  - Đường rộng từ 5m trở lên2I0,9      468
  - Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m3I1,0      400
  - Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m4I1,1      326
  - Đường rộng dưới 2m5I1,2      240
II  Phường Hòa Khánh Nam và  Phường Hoà Khánh Bắc    
1 Âu Cơ (đoạn còn lại, không thuộc các đoạn tại Phụ lục 4)1I1,0   1.000
2 Ngô Sĩ Liên (đoạn từ đường sắt đến cuối đường)2I1,2      624
4 Đường từ ngã ba Nam Cao - Phạm Như Xương đến giáp đường Hoàng Văn Thái nối dài (tổ 2) 2II1,2      470
5 Đường từ Hoàng Văn Thái đến giáp Trại nuôi ba ba2II1,2      470
6 Đường từ Hoàng Văn Thái đến Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố1I1   1.000
7 Đường từ đường Hoàng Văn Thái đến Tiểu đoàn đặc công 4092II1,2      470
8 Đường từ Phạm Như Xương (gần Trường Đại học Sư phạm) đến Hoàng Văn Thái2I0,9      468
9 Đường từ ngã ba Đà Sơn (ngã ba đường Hoàng Văn Thái và đường vào Đặc công 409) đi Khánh Sơn (giáp ngã ba liên tổ 3, 4, 5)2I0,9      468
10 Khu dân cư Chơn Tâm, Quang Thành, Đa Phước    
  - Đường rộng từ 5m trở lên2I0,9      468
  - Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m3I1,1      440
  - Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m4I1,1      326
  - Đường rộng dưới 2m5I1,2      240
11 Khu dân cư Đà Sơn, Khánh Sơn, Thanh Vinh, Hồng Phước:    
  - Đường rộng từ 5m trở lên2II1,0      392
  - Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m3II1,1      334
  - Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m4II1,2      269
  - Đường rộng dưới 2m5II1,2      173
III Phường Hòa Hiệp Nam    
1 Đàm Quang Trung 1II0,7      532
2 Nguyễn Bá Phát     
  - Đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến Đàm Quang Trung1II0,7      532
  - Đoạn từ đường Đàm Quang Trung đến cầu Trại 2II1,0      392
3 Đường từ Nguyễn Lương Bằng đến khu du lịch Xuân Thiều1II0,8      608
4 Đường từ Nguyễn Lương Bằng đến HTX Nông nghiệp 11II0,9      684
5 Các đường trong khu dân cư:    
  - Đường rộng từ 5m trở lên2II1,0      392
  - Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m3II1,1      334
  - Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m4II1,1      246
  - Đường rộng dưới 2m5II1,2      173
IV Phường Hòa Hiệp Bắc    
1 Nguyễn Phước Chu1II0,9      684
2 Ngô Xuân Thu     
  - Đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến giáp tường rào phía Tây Trường Trung học Giao thông 21I0,7      700
  - Đoạn từ phía Tây Trường Trung học Giao thông 2 đến Khe nước1II0,8      608
3 Đường từ Nguyễn Văn Cừ đến Ga Kim Liên2I0,9      468
4 Đường từ Nguyên Văn Cừ đến giáp sân vận động Kim Liên2I0,9      468
5 Đường bê tông từ Nguyễn Văn Cừ đến đường sắt (chợ ga Kim Liên)2I0,9      468
6 Các đường trong khu dân cư:    
  - Đường rộng từ 5m trở lên2II1,0      392
  - Đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m3II1,1      334
  - Đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m4II1,1      246
  - Đường rộng dưới 2m5II1,2      173

Comments