Sinh viên

Mời các bạn Sinh viên đang học tập tại Đà Nẵng tham gia nhóm "Sinh viên Đà Nẵng" trên Google Group, bạn chỉ cần có tài khoản Gmail. 


Mời các bạn sinh viên Đông Á tham gia nhóm của Đại Học Đông Á tham gia nhóm "Sinh viên Đông Á", Bạn chỉ cần đăng nhập theo tài khoản Mail Đông Á của trường cấp hoặc sử dung gmail riêng của bạn.

Google GroupsĐại học Đông Á Đà Nẵng- Dong A University   Ghé thăm nhóm này


Nếu chưa có tài khoản Gmail của Google, bạn kích vào đây để đăng ký. 

Nếu bạn chưa biết cách đăng ký Gmail thì xem cách đăng ký và hướng dẫn sử dụng tại đây.


Comments