Thông báo và hướng dẫn "Sinh viên tham gia góp ý chất lượng giảng dạy qua mạng"

đăng 20:16, 8 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:     /ĐHĐA      Đà Nẵng, ngày 03   tháng 10   năm 2010

HƯỚNG DẪN

V/v Sinh viên tham gia góp ý chất lượng giảng dạy qua mạng

        Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ lợi ích của người học. Đề nghị sinh viên tất cả các lớp thực hiện việc tham gia góp ý theo hướng dẫn sau :

1. Đăng nhập và tạo tài khoản lần  đầu tiên:

      - Tất cả sinh viên đều tập có chính kiến, với tinh thần trung thực và xây dựng, đưa ra ý kiến của mình qua chất lượng giảng dạy của giảng viên thông qua phiếu ghi nhận tình hình giảng dạy của giảng viên tại địa chỉ http://sinhvien.donga.edu.vn.

- Sinh viên vui lòng khai báo số ID và Password của mình để đăng nhập vào tài khoản học tập. Với số ID của sinh viên đã được Nhà trường cấp riêng cho mỗi sinh viên. Password đăng nhập đầu tiên của sinh viên được định dạng theo kiểu dd/mm/yyyy (lưu ý ngày và tháng phải đầy đủ 2 số, năm sinh đánh đầy đủ 4 chữ số, giữa ngày tháng năm phải có dấu /

      Ví  dụ : Sinh viên Nguyễn Thị An Bình  có ID : 15551 ngày tháng năm sinh là ngày 2 tháng 4 năm 1986 thì  khi đăng nhập An Bình sẽ đánh đúng số ID 15551và Password là : 02/04/1986

2. Thay đổi Password:

-  Để bảo mật thông tin của sinh viên, sau khi hoàn thành lần đăng nhập đầu tiên, sinh viên phải thực hiện việc thay đổi password:

+ Click vào mục “Thông tin sinh viên”.

+ Kê  khai thông tin cá nhân vào tất cả các ô để trống có dấu ?

+ Kê  khai Password mới và nhắc lại password ở hộp kê khai.

+ Click vào nút “Xác Nhận” để hoàn thành việc thay đổi pasword.

- Ký  xác nhận vào danh sách đã thay đổi Password được BCS lớp triển khai.

3. Tổ  chức góp ý phản hồi chất lượng.

- Sau khi hoàn thành việc thay đổi Password hằng ngày, hằng tháng sinh viên phải thực hiện việc góp ý khảo sát cho tất cả các nội dung theo quy định góp ý được Nhà trường ban hành bằng cách:

- Click chuột vào mục Sinh viên góp ý”.

- Click chuột vào mục Chọn khảo sát” (nằm ở cột thứ 3) ứng với từng nội dung hoặc học phần mà sinh viên muốn góp ý.

- Sinh viên đọc kỹ các tiêu chí đánh giá và click chuột vào mục điểm mà sinh viên góp ý cho giảng viên ở mỗi tiêu chí ( với 5 là tốt, 4 khá, 3 TB khá, 2 TB, 1 Yếu).

- Đối với những tiêu chí được thiết kế theo dạng câu hỏi Có, Không. Nếu sinh viên lựa chọn là  thì click chuột vào nút 5 (Tốt), Không thì click chuột vào nút 1 (Yếu)

- Đối với những tiêu chí được thiết kế theo dạng câu hỏi mở (các ý kiến khác), sinh viên phải ghi đầy đủ những ý kiến góp ý bằng lời của mình cho GV hay GVCN hay Giáo vụ hay CB Phòng ban vào họp góp ý, SV không được bỏ góp ý bằng lời ở mục này.

- Sau khi hoàn thành góp ý tất cả các tiêu chí, sinh viên Click chuột vào nút “CHUYỂN”, hoàn thành  quá trình góp ý cho một nội dung.

                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO.

                                                            Đã ký

                                                      Ths. Đỗ Trọng Tuấn 

Tin nổi bật

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Comments