Đại học Đông Á- Thông báo

Đại học Đông Á - Thông báo

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch học môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Sinh viên kích chọn file đính kèm để xem chi tiết
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011

đăng 21:34, 19 thg 3, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

       KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         

Số: 03/TB/KNN     Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2011 

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011) 

      Kính gửi:  - GVCN các lớp.

                      - HSSV toàn trường.

    Khoa Ngoại ngữ thông báo đến GVCN và HSSV toàn trường về việc tổ chức Câu Lạc Bộ Tiếng Anh năm 2011 cụ thể như sau: Trong năm 2011 khoa Ngoại Ngữ sẽ tổ chức CLB tiếng Anh hàng tháng và trong tháng 3 này khoa sẽ tổ chức vào lúc:

      17 giờ 30, thứ tư ngày 23/03/2011 tại phòng A303

    Hàng tháng, Khoa tổ chức cuộc thi văn nghệ (hát các bài hát tiếng Anh) và chọn ra một tiết mục hay nhất  để trao giải thưởng và tiết mục này sẽ được tham gia vào cuộc thi chung kết vào tháng 12/2011.

    Cơ  cấu giải thưởng cuộc thi văn nghệ: 

 • Giải nhất tháng : 100.000đ
 • Giải nhất năm : 300.000đ
 • Giải nhì năm : 200.000đ
 • Giải ba năm : 100.000đ

  Các HSSV đăng ký tham gia thi văn nghệ tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ (Phòng

A207) từ  nay đến hết ngày thứ hai (21/03/2011).

    Đây là hoạt động ngoại khoá định kỳ, là sân chơi lành mạnh, bổ ích để HSSV học hỏi lẫn nhau và thực hành các kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình … Vì vậy, Khoa Ngoại Ngữ đề nghị tất cả HSSV tích cực tham gia.

      Với sự hưởng ứng và nhiệt tình tham gia của các thành viên CLB chúng ta tin tưởng CLB Tiếng Anh tháng 03 sẽ thành công tốt đẹp và tạo tiền đề cho việc tổ chức CLB kỳ sau. 

              KHOA NGOẠI NGỮ

Nơi nhận:       

- GVCN (để thông báo đến HSSV)

- Đoàn Trường (để phát thanh)

- Lưu: khoa.  

                                                                               ThS. Nguyễn Ngọc Hà

Thông tin - Thông báo

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Phòng Đào tạo - Thông báo

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 15. Xem nội dung khác »

Thông tin Phòng CT HSSV

 • Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2010-2011 Sinh viên xem kết quả dưới đây theo từng bậc học theo các liên kết dưới đây hoặc chọn Xem ở file đính kèm.1. Đại học khoá 2009 - 2013 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2009-2010 - 01/09/2010 SV tải các file dưới đây theo bậc học của minh1. Kết quả đánh giá rèn luyện các lớp bậc Đại học2. Kết quả đánh giá rèn luyện ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kế hoạch Hoạt động Đoàn chào mừng 20/11 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10 VÀ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2010 1. KẾ HOẠCH THÁNG 10:1. Hướng dẫn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Tuyển sinh Đại học: Đà Nẵng và Miền Trung

Thông tin Tuyển sinh

 • Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển Đại học văn bằng 2 hệ chính quy webdanang.com  - Trường Đại học Đông Á thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển bậc Đại học văn bằng 2 hệ chính quy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo tuyển sinh năm 2011 1.  Bậc Đại học chính quy 4 nămThời gian nhận hồ sơ xét tuyển: đến hết ngày 30/09/2011Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2010 ngành Báo chí và ngành Công tác xã hội Trường Đại học Đông Á liên kết với trường Đại học Khoa học Huế trân trọng thông báo tuyển sinh Đại học Báo chí và Đại học Công tác xã ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Thông tin tuyển dụng

 • Đại học Đông Á thông báo Tuyển dụng giảng viên năm 2011 ĐẠI HỌC ĐÔNG Á THÔNG BÁO MỜI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN Trường Đại học Đông Á trân trọng mời tuyển dụng: Stt Chức danh Số lượng 1 Giảng viên ngành ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Đại học Đông Á thông báo Tuyển dụng Cán bộ năm 2011 THÔNG BÁO MỜI TUYỂN DỤNGTrường Đại học Đông Á trân trọng mời tuyển dụng:SttChức danhYêu cầu chuyên mônSố lượngPhó phòng1Phó phòng Nhân ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Giảng Viên Khoa Ngoại Ngữ Chức DanhChức Danh:Giảng Viên Khoa Ngoại NgữMã việc làm:Thông tin công tyTên công ty:Trường Đại Học Đông ÁHồ sơ công ty:Trường Đại ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 17. Xem nội dung khác »


THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp

đăng 20:41, 19 thg 3, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2011
 

THÔNG BÁO

V/v triệu tập sinh viên về dự  Lễ Tốt nghiệp 
 

    Theo kế hoạch của Ban giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên ra trường vào ngày 09/04/2011. Ban giám hiệu đề nghị các Khoa, GVCN thông báo đến sinh viên bậc đại học liên thông khoá 2009 - 2011, bậc cao đẳng liên thông khóa 2009 – 2011 và bậc cao đẳng liên thông 3,5 năm khóa 2007 – 2011 thuộc khoa và GVCN quản lý về tham dự buổi lễ Tốt nghiệp và cấp bằng Tốt nghiệp theo thời gian và địa điểm như sau:

    Thời gian: bắt đầu từ 7h00 ngày 09/04/2011

    Địa điểm: Hội trường C2

    Thành phần: Tất cả các SV đậu Tốt nghiệp của các khóa trên.

    Đề nghị các Khoa, GVCN thông báo đến SV của lớp, của khoa quản lý để SV tham dự đầy đủ, đúng giờ.

    GVCN lập danh sách số lượng SV đăng ký nhận Lễ  phục tại Phòng Công tác HSSV trước ngày 30/03/2011. Nhận Lễ phục để cấp cho SV lớp vào chiều ngày 08/04/2011. 

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG

- BGH;               (đã ký)                          

- Phòng, Khoa;     

- GVCN;

- Lưu.


Thông tin - Thông báo

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Phòng Đào tạo - Thông báo

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 15. Xem nội dung khác »

Thông tin Phòng CT HSSV

 • Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2010-2011 Sinh viên xem kết quả dưới đây theo từng bậc học theo các liên kết dưới đây hoặc chọn Xem ở file đính kèm.1. Đại học khoá 2009 - 2013 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2009-2010 - 01/09/2010 SV tải các file dưới đây theo bậc học của minh1. Kết quả đánh giá rèn luyện các lớp bậc Đại học2. Kết quả đánh giá rèn luyện ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kế hoạch Hoạt động Đoàn chào mừng 20/11 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10 VÀ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2010 1. KẾ HOẠCH THÁNG 10:1. Hướng dẫn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Tuyển sinh Đại học: Đà Nẵng và Miền Trung

Tuyển sinh ĐH - TP.HCM
Thế giới Teen - Sinh viên

 • Những ảo tưởng của các cô nàng trong tình yêu  Webdanang - Con gái khi yêu thường mắc phải một sai lầm, đó là quá ảo tưởng trong tình yêu. Đây chính là thủ phạm dẫn bạn đến những lựa chọn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Đại ca của bầy cậu nhóc vẫn là… cô nhóc  Webdanang - Bề ngoài là một cô gái nhưng bạn bè ai cũng nói nó nghịch ngợm như một đứa con trai...Nhìn bề ngoài nó là một đứa con gái ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Nhọc nhằn SV làm người mẫu trang điểm  Webdanang - Làm người mẫu trang điểm không phải nghề mới mẻ nhưng vẫn là công việc hấp dẫn đối với nữ sinh viên bởi nó nhẹ nhàng, không bó buộc ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Chế truyện tranh Doraemon  Webdanang - Chế lại truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản Doraemon đang thật sự gây sốt trên cộng đồng mạng. Có hẳn Hội Những người thích chế Doraemon trên Facebook ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tuyển 600 phó chủ tịch xã trẻ  Webdanang - Ngày 5.5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thảo luận, lấy ý kiến triển khai, thực hiện dự án tuyển chọn 600 trí thức ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 565. Xem nội dung khác »

Giáo dục giới tính

Tin nổi bật

 • Cố vượt đường sắt đang cảnh báo tàu đến, 1 người chết  Webdanang - Khoảng 9g30 ngày 8-5, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại điểm giao với đường Trần Rịa (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) khiến anh ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lại thêm một tàu du lịch bị chìm ở vịnh Hạ Long  Webdanang - Khoảng 15h chiều 8/5, một tàu du lịch đã bị đâm chìm trên vịnh Hạ Long. Trên chuyến tàu có 8 du khách người Pháp và một số ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Hội nghị Cấp cao ASEAN 18 kết thúc thành công  Webdanang - Chiều 8/5, các nhà lãnh đạo ASEAN đã dự lễ bế mạc, kết thúc thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18 tại Jakarta (Indonesia). Các ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tạm giữ kẻ chủ mưu tra tấn người dã man ở Nghệ An Anh Tới với nhiều với thương, bầm tụ máu trên lưng, mông và chân Webdanang - Hôm qua, thượng tá Dương Phúc Thành - Trưởng công an H.Tân Kỳ (Nghệ An ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Lũy mang tầm vóc quốc tế  Webdanang - Trường Lũy Quảng Ngãi được các chuyên gia so sánh ngang tầm với di tích tường thành Hadrian (miền bắc nước Anh) đang cần được bảo tồn và phát ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 1377. Xem nội dung khác »

Tin Xã hội

 • Điêu đứng vì lời đồn “dịch tai xanh”  Webdanang - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình khẳng định chưa có dịch tai xanh trên địa bàn, trong khi người dân khắp các huyện, thành phố đồn nhau “lợn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Cướp giật rình rập du khách  Webdanang - Tại cuộc gặp với lãnh đạo TP.HCM cuối tháng trước, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Christopher C.Twomey khuyến cáo chính quyền địa phương cần có ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Heo rừng tấn công người, quậy phá thôn bản  Webdanang  - Chiều ngày 6/5, ông Pơloong Chiến - Chủ tịch UBND xã Ating (huyện Đông Giang, Quảng Nam) xác nhận, trong lúc đang chăn bò trong rừng, một người dân ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trộm chó bị truy đuổi, ngã xe máy tử vong  Webdanang  - Tối 5/5, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhân nam không rõ danh tính bị chấn thương sọ não khá nặng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri  Webdanang  - Ngày 6-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục tiếp xúc, gặp gỡ với cử tri. Cử tri ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 1626. Xem nội dung khác »

Tuyển sinh ĐH - Hà Nội


Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI

đăng 18:15, 10 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền


 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi:    Quý Thầy Cô giáo, Cán bộ, Nhân viên

                             HSSV trong toàn trường

 

Theo thông báo của Ban chấp hành Trung ương, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 – 19/01/2011. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đề nghị quý Thầy Cô, Cán bộ, Nhân viên, HSSV trong toàn trường theo dõi trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là các buổi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc đại hội.

Nhà trường sẽ tổ chức xem trực tiếp lễ khai mạc (màn ảnh rộng) vào 08h00 ngày 12/01/2011 (theo thông báo của đài truyền hình Trung ương) tại Hội trường C2. Quý Thầy cô, CBNV sắp xếp thời gian đến dự. Mỗi lớp cử 5-10 SV (ưu tiên cán bộ lớp, cán bộ Đoàn) tham dự.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH; 

- Phòng, Ban , Khoa; 

- GVCN; 

- BCS lớp; 

- HSSV; 

- Lưu.


                                                                            CHI UỶ CHI BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Hoạt động Hợp tác quốc tế

 • Xúc tiến hợp tác đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với đại học CSU Long Beach, Hoa Kỳ  Webdanang.com – Sáng 20/1/2011, trường đại học Đông Á đã có buổi tiếp xúc và làm việc với đại diện trường California State University Long Beach về cơ ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tập huấn Kĩ năng thuyết trình với chuyên gia PUM, Hà Lan Nhằm phát triển Kĩ năng thuyết trình cho sinh viên, chiều ngày 29.12 thạc sĩ Corry Ehlen, chuyên gia về kĩ năng mềm của tổ chức giáo dục PUM ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường tại Việt Nam Từ ngày 6-7 tháng 01 năm 2011, taị Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (số 34 Lê Lợi, TP Huế) sẽ diễn ra hội thảo “Thúc đẩy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Chuyến công tác của Đoàn Đại học Đông Á ở Campuchia Trong thời gian từ 14 đến 18 tháng 12 năm 2010, Đại học Đông Á đã có chuyến viếng thăm sang Đại học quốc tế Pannastra University (PUC), Campuchia.Dẫn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • TEAMWORK-Together everyone achieve more Sáng ngày 19-12-2010, Tại hội trường C2 - Đại Học Đông Á đã diễn ra buổi hội thảo ấn tượng với chủ đề “Kỹ năng làm việc nhóm hiệu ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 30. Xem nội dung khác »

Đại học Đông Á, Sinh viên và cộng đồng

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 13. Xem nội dung khác »

Phòng Chăm sóc sinh viên - Việc làm

 • Việc làm tháng 2: Ngành Điện - CNTT - Xây dựng Thông tin chi tiết liên hệ phòng Chăm sóc sinh viênVị tríYêu cầuĐơn vị tuyển dụngHạn nộp hồ sơNhân viên điện nước- Tốt nghiệp Trung ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Việc làm Sv tháng 2: Ngành QTKD - Điện - Kế toán - Xây dựng Vị trí Yêu cầu Đơn vị tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ 10 nhân viên kinh doanh 2 chuyên viên maketting - Tốt nghiệp CĐ trở lên, chuyên ngành phù hợp ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Việc làm Sv tháng 2: Ngành Điện - Du lịch - QTVP Sinh viên liên hệ Phòng CSSV để biết thêm chi tiết....Vị tríYêu cầuĐơn vị tuyển dụngHạn nộp hồ sơ03 Nhân viên kỹ thuật điện, điện ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 40. Xem nội dung khác »

Giáo dục

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 146. Xem nội dung khác »

THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối

đăng 17:29, 15 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền


BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12  năm 2010
 

THÔNG BÁO

V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối 

      Kính gửi: GVCN, BCS lớp ……………………………………………

      Căn cứ hoạch định tuần học tập đầu khóa năm học 2010 - 2011, từ ngày 24/09/2010 đến ngày 07/10/2010, Nhà trường đã tổ chức học tập đầu khóa cho tân SV nhập học đợt 1, 2, 3. Đến nay còn nhiều SV nhập học đợt 4 và nhập học lẻ (không theo đợt) chưa được học tập đầu khóa.

      Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, tất cả tân SV về học tại trường đều phải  được học tập đầy đủ các nội dung đầu khóa học, Phòng Công tác HSSV đã thông báo đến GVCN, BCS các lớp khóa 2010 lập danh sách SV chưa học tập (Triển khai trong giao ban BCS lớp và gửi cho GVCN ngày 08/11/2010) nhưng đến nay nhiều lớp chưa nộp.

      Để kịp thời tổ chức học tập đợt cuối, đề nghị GVCN lập danh sách SV chưa học các buổi 1, buổi 2 tập trung trên hội trường (theo mẫu), nộp về Phòng Công tác HSSV chậm nhất trước ngày 18/12/2010 để Nhà trường bố trí lớp học.

      Nếu lớp nào còn SV chưa được học tập đầu khóa thì GVCN phải chịu trách nhiệm trước BGH Nhà trường và được đưa vào đánh giá CLCV tháng 12/2010.

         

          Nơi nhận:                                                PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

      - BGH;

      - Phòng ban, Khoa;

      - Phòng quản lý chất lượng;

      - Như trên;

      - Lưu. Lớp  …………………….                      

DANH SÁCH TÂN SV THAM GIA HỌC TẬP ĐẦU KHÓA 2010

(Đợt cuối) 

TTHọ và  tênNgày sinhThời gian nhập họcChưa học tập  đầu khóaKý cam kết
Buổi 1Buổi 2
1      
2      
3      
4      
5      
6      
      
 
 

                                    Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2010 

                                                GVCN

 • Ngày nộp: Trước 18/12/2010

     * Ghi chú: + Buổi 1: Giới thiệu về trường; tư vấn tin học, ngoại ngữ; học kỹ năng sống.

                       + Buổi 2: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV phổ biến quy chế, của Bộ GDĐT, qui định của Nhà trường.

     * Các đợt học trước, Phòng Công tác HSSV điểm danh và đã chuyển phiếu điểm danh cho lớp, GVCN căn cứ phiếu điểm danh để soát xét những SV chưa tham gia học theo từng buổi (Buổi 1, Buổi 2), không để bỏ sót SV đến trường học mà không được học tập đầu khoá.


DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP, NGÀY THI 16&17-10-2010

đăng 19:52, 3 thg 11, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP BẬC TCCN, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 3.5 NĂM

NGÀY THI 16,17.10.2010.

Chi tiết trong các file đính kèm

Điểm thi lại tốt nghiệp (thi ngày 16-17/10/2010)

đăng 23:20, 25 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền


Bậc Trung cấp và Cao đẳng 3.5 năm

Môn : Chính trị

SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Tống XuânÁi06KT6A02/10/19855.0Năm
02Phan Ngọc BìnhAn07TLDL1A24/01/1988 5.0Năm
03Hoàng XuânBách07TLXD1A02/12/1986 5.0 Năm
04Mai QuangĐầy07TLDL1A20/02/1988 6.0 Sáu
05Nguyễn VănĐồng07TLTH1A04/06/1988 6.0 Sáu
06Lê Triều Dương07TLXD1A16/10/1987 6.0 Sáu
07Nguyễn Thị BíchHằng06NVLT1C10/01/1989 6.0 Sáu
08Phù QuangHiền07TLTH1A15/10/1989 6.0 Sáu
09Lê Thị KimHiếu07TLKT4A17/01/1989 5.0 Năm
10Trần Văn Hùng07TLXC1A10/07/1987 7.5 Bảy chấm năm
11Phạm Thị ThúyNgọc07TLVP1A03/07/1987 0 Không
12Lê QuốcPhi07TLKD1A01/09/1988 5.5 Năm chấm năm
13Võ NgọcQuang06XD1C24/10/1982 7.0 Bảy
14Nguyễn VănQuyết07TLKT1A25/09/1988 7.0 Bảy
15Lê Thị ThuThảo07TLKD1A27/07/1988 6.0 Sáu
16Nguyễn HuyTrung07TLXD2A21/05/1989 5.0 Năm
17Huỳnh Ngọc07TLKT4A12/06/1988 5.0 Năm
18Cao ThanhTuấn07TLXD2A20/02/1988 7.0 Bảy
19Nguyễn QuốcViệt06KD1A04/05/1989 5.0 Năm


Môn : Lý thuyết tổng hợp

Ngành : Điện
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Phùng ĐìnhDuy06DK1A08/11/19880Không
02Đặng KimNgoan05DK1A02/09/19886.0Sáu
03Nguyễn NgọcTây06DK1A10/08/19875.5 Năm chấm năm
04Ngô VănThảo06DK1A01/04/1989 6.5 Sáu chấm năm
05Hồ AnhThủy06DK1A08/11/1988 5.0 Năm
06Nguyễn Thanh05DK5A26/02/19885.0Năm
Ngành : Kế Toán
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Nguyễn ThịĐiệp05KT7A03/02/19875.0Năm
02Lê Thị ThanhMinh05KT3A26/02/1984 0Không
03Hoàng Thị NgọcNhi06KT1C30/11/1989 5.0 Năm
04Nguyễn VănQuyết07TLKT1A25/09/1988 5.0 Năm
05Ngô ThịThu06KT7A10/02/1988 5.0 Năm
06Nguyễn Cửu HoàiThương06KT1A25/12/1988 5.0 Năm
07Đoàn VănTuấn05KT3B01/01/1985 5.0 Năm
08Nguyễn Chí Vinh06KT6A27/12/1988 5.0 Năm
Ngành : Quản trị văn phòng
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Phan Thị Minh Dung06HC1A06/09/19897.5Bảy chấm năm
02Phạm Thị ThúyNgọc07TLVP1A03/07/19870Không
Ngành : Nghiệp vụ Lễ tân
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Nguyễn Thị BíchHằng06NVLT1C10/01/19895.0 Năm
Ngành : Xây dựng dân dụng
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Đặng TuấnAnh06XD2A19/06/19888.5Tám chấm năm
02Hoàng XuânBách07TLXD1A02/12/1986 6.5Sáu chấm năm
03Lê Triều Dương07TLXD1A16/10/1987 6.5 Sáu chấm năm
04Nguyễn ĐứcHải05XD2A11/12/1988 0 Không
05Lê ThanhHùng06XD2A01/10/1988 7.0 Bảy
06Võ AnhLinh05XD3A08/01/1985 7.0 Bảy
07Đậu QuânLực07TLXD2A13/01/1988 8.0 Tám
08Lê HoàiPhương05XD3A01/01/1988 7.0 Bảy
09Nguyễn LêQuyên05XD2A19/12/1980 7.0 Bảy
10Võ Ngọc Tài06XD1A12/08/1987 7.5 Bảy chấm năm
11Nguyễn TấnThạch06XD2A01/03/1988 9.0 Chín
12Nguyễn HuyTrung07TLXD2A21/05/1989 6.5 Sáu chấm năm
13Cao ThanhTuấn07TLXD2A20/02/1988 6.5Sáu chấm năm
14Đặng NgọcTuấn07TLXD1A22/02/1989 5.5 Năm chấm năm
15Bùi ThanhTuyền06XD1A06/07/1988 6.0 Sáu
Ngành : Quản trị kinh doanh
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Võ XuânLập07TLKD1A14/08/19890Không
02Nguyễn ĐứcNhân07TLKD1A20/12/19865.0 Năm


Môn : Thực hành nghề

Ngành : Điện
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Phùng ĐìnhDuy06DK1A08/11/19887.5 Bảy chấm năm  
02Lê VănHoài06DK2A20/12/19896.5Sáu chấm năm
03Nguyễn VănSáu05DK5A20/12/1987 7.0Bảy
04Nguyễn NgọcTây06DK1A10/08/1987 7.0 Bảy
05Nguyễn Thanh05DK5A26/02/1988 5.5 Năm chấm năm
06Lưu VănSang05DK2A19/10/19885.5Năm chấm năm
Ngành : Kế Toán
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Nguyễn Thị XuânHuyên06KT1C04/10/19884.5Bốn chấm năm
02Lê Thị05KT7C20/05/1986 6.0 Sáu
03Lê Thị ThanhMinh05KT3A26/02/1984 0 Không
04Hoàng Thị NgọcNhi06KT1C30/11/1989 4.5 Bốn chấm năm
05Phan Thị HồngNhung07TLKT1A01/01/1988 7.5 Bảy chấm năm
06Nguyễn VănQuyết07TLKT1A25/09/1988 6.0 Sáu
07Huỳnh Thị PhươngThảo06KT7A16/10/1988 4.5 Bốn chấm năm
08Đoàn VănTuấn05KT3B01/01/1985 5.5 Năm chấm năm
Ngành : Tin học
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Nguyễn Đăng VĩnhDiệp06TH1A12/08/19896.0Sáu
02Nguyễn VănThọ06TH1A05/01/1988 6.0 Sáu
Ngành : Quản trị văn phòng
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Phan Thị Minh Dung06HC1A06/09/19898.0Tám
02Phạm Thị ThúyNgọc07TLVP1A03/07/1987 0Không
Ngành : Nghiệp vụ lễ tân
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Nguyễn Thị BíchHằng06NVLT1C10/01/19897.0Bảy
Ngành : Nghiệp vụ lữ hành
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Lê Thị NgọcVân06NVLH1A10/02/19890Không
Ngành : Xây dựng dân dụng và công nghiệp
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Hoàng XuânBách07TLXD1A02/12/19865.0Năm
02Lê Triều Dương07TLXD1A16/10/1987 8.0 Tám
03Lê ThanhHùng06XD2A01/10/1988 8.0 Tám
04Võ AnhLinh05XD3A08/01/1985 5.0 Năm
05Đậu QuânLực07TLXD2A13/01/1988 5.5 Năm chấm năm
06Bùi ThịOanh07TLXD2A04/11/1988 8.0 Tám
07Nguyễn LêQuyên05XD2A19/12/1980 5.0 Năm
08Võ NgọcTài06XD1A12/08/1987 5.0 Năm
09Phạm PhúTài06XD1A07/07/1989 7.0 Bảy
10Nguyễn TấnThạch06XD2A01/03/1988 8.0 Tám
11Nguyễn HuyTrung07TLXD2A21/05/1989 10.0 Mười
12Cao ThanhTuấn07TLXD2A20/02/1988 5.5 Năm chấm năm
13Đặng NgọcTuấn07TLXD1A22/02/1989 6.5 Sáu chấm năm
Ngành : Xây cầu
SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Bùi TấnĐường07TLXC1A05/07/19879.0Chín

Bậc Cao Đẳng hệ chính quy

Ngành : Điện

Môn : Kiến Thức Chuyên Môn

SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Trần VănPhú06CDDK1A20/10/19846.0Sáu

Bậc Cao Đẳng liên thông 1.5 năm

Ngành : Xây dựng dân dụng

Môn : Kiến thức cơ sở ngành

SBDHọTênLớpNgày sinhĐiểm
SốChữ
01Trần ĐứcOanh07CDLTXD1A28/03/19841.0Một

 


Tin nổi bật

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Danh sách thi lại tốt nghiệp (tính đến sáng ngày 15/10/2010)

đăng 20:27, 23 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Bậc Trung cấp và Cao đẳng 3.5 năm

Môn : Chính trị

SBDHọTênLớpNgày sinh
01Tống XuânÁi06KT6A02/10/1985
02Phan Ngọc BìnhAn07TLDL1A24/01/1988
03Hoàng XuânBách07TLXD1A02/12/1986
04Mai QuangĐầy07TLDL1A20/02/1988
05Nguyễn VănĐồng07TLTH1A04/06/1988
06Lê Triều Dương07TLXD1A16/10/1987
07Nguyễn Thị BíchHằng06NVLT1C10/01/1989
08Phù QuangHiền07TLTH1A15/10/1989
09Lê Thị KimHiếu07TLKT4A17/01/1989
10Trần Văn Hùng07TLXC1A10/07/1987
11Phạm Thị ThúyNgọc07TLVP1A03/07/1987
12Lê QuốcPhi07TLKD1A01/09/1988
13Võ NgọcQuang06XD1C24/10/1982
14Nguyễn VănQuyết07TLKT1A25/09/1988
15Lê Thị ThuThảo07TLKD1A27/07/1988
16Nguyễn HuyTrung07TLXD2A21/05/1989
17Huỳnh Ngọc07TLKT4A12/06/1988
18Cao ThanhTuấn07TLXD2A20/02/1988
19Nguyễn QuốcViệt06KD1A04/05/1989


Môn : Lý thuyết tổng hợp

Ngành : Điện
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Phùng ĐìnhDuy06DK1A08/11/1988
02Đặng KimNgoan05DK1A02/09/1988
03Nguyễn NgọcTây06DK1A10/08/1987
04Ngô VănThảo06DK1A01/04/1989
05Hồ AnhThủy06DK1A08/11/1988
Ngành : Kế Toán
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Nguyễn ThịĐiệp05KT7A03/02/1987
02Lê Thị ThanhMinh05KT3A26/02/1984
03Hoàng Thị NgọcNhi06KT1C30/11/1989
04Nguyễn VănQuyết07TLKT1A25/09/1988
05Ngô ThịThu06KT7A10/02/1988
06Nguyễn Cửu HoàiThương06KT1A25/12/1988
07Đoàn VănTuấn05KT3B01/01/1985
08Nguyễn Chí Vinh06KT6A27/12/1988
Ngành : Hành chính - Văn thư
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Phan Thị Minh Dung06HC1A06/09/1989
02Phạm Thị ThúyNgọc07TLVP1A03/07/1987
Ngành : Nghiệp vụ Lễ tân
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Nguyễn Thị BíchHằng06NVLT1C10/01/1989
Ngành : Xây dựng dân dụng
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Đặng TuấnAnh06XD2A19/06/1988
02Hoàng XuânBách07TLXD1A02/12/1986
03Lê Triều Dương07TLXD1A16/10/1987
04Nguyễn ĐứcHải05XD2A11/12/1988
05Lê ThanhHùng06XD2A01/10/1988
06Võ AnhLinh05XD3A08/01/1985
07Đậu QuânLực07TLXD2A13/01/1988
08Lê HoàiPhương05XD3A01/01/1988
09Nguyễn LêQuyên05XD2A19/12/1980
10Võ Ngọc Tài06XD1A12/08/1987
11Nguyễn TấnThạch06XD2A01/03/1988
12Nguyễn HuyTrung07TLXD2A21/05/1989
13Cao ThanhTuấn07TLXD2A20/02/1988
14Đặng NgọcTuấn07TLXD1A22/02/1989
15Bùi ThanhTuyền06XD1A06/07/1988
Ngành : Quản trị kinh doanh
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Võ XuânLập07TLKD1A14/08/1989
02Nguyễn ĐứcNhân07TLKD1A20/12/1986


Môn : Thực hành nghề

Ngành : Điện
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Phùng ĐìnhDuy06DK1A08/11/1988
02Lê VănHoài06DK2A20/12/1989
03Nguyễn VănSáu05DK5A20/12/1987
04Nguyễn NgọcTây06DK1A10/08/1987
05Nguyễn Thanh05DK5A26/02/1988
Ngành : Kế Toán
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Nguyễn Thị XuânHuyên06KT1C04/10/1988
02Lê Thị05KT7C20/05/1986
03Lê Thị ThanhMinh05KT3A26/02/1984
04Hoàng Thị NgọcNhi06KT1C30/11/1989
05Phan Thị HồngNhung07TLKT1A01/01/1988
06Nguyễn VănQuyết07TLKT1A25/09/1988
07Huỳnh Thị PhươngThảo06KT7A16/10/1988
08Đoàn VănTuấn05KT3B01/01/1985
Ngành : Tin học
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Nguyễn Đăng VĩnhDiệp06TH1A12/08/1989
02Nguyễn VănThọ06TH1A05/01/1988
Ngành : Hành chính - Văn thư
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Phan Thị Minh Dung06HC1A06/09/1989
02Phạm Thị ThúyNgọc07TLVP1A03/07/1987
Ngành : Nghiệp vụ lễ tân
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Nguyễn Thị BíchHằng06NVLT1C10/01/1989
Ngành : Nghiệp vụ lữ hành
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Lê Thị NgọcVân06NVLH1A10/02/1989
Ngành : Xây dựng dân dụng và công nghiệp
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Hoàng XuânBách07TLXD1A02/12/1986
02Lê Triều Dương07TLXD1A16/10/1987
03Lê ThanhHùng06XD2A01/10/1988
04Võ AnhLinh05XD3A08/01/1985
05Đậu QuânLực07TLXD2A13/01/1988
06Bùi ThịOanh07TLXD2A04/11/1988
07Nguyễn LêQuyên05XD2A19/12/1980
08Võ NgọcTài06XD1A12/08/1987
09Phạm PhúTài06XD1A07/07/1989
10Nguyễn TấnThạch06XD2A01/03/1988
11Nguyễn HuyTrung07TLXD2A21/05/1989
12Cao ThanhTuấn07TLXD2A20/02/1988
13Đặng NgọcTuấn07TLXD1A22/02/1989
Ngành : Xây cầu
SBDHọTênLớpNgày sinh
01Bùi TấnĐường07TLXC1A05/07/1987

Bậc Cao Đẳng hệ chính quy

Ngành : Điện

Môn : Kiến Thức Chuyên Môn

SBDHọTênLớpNgày sinh
01Trần VănPhú06CDDK1A20/10/1984

Bậc Cao Đẳng liên thông 1.5 năm

Ngành : Xây dựng dân dụng

Môn : Kiến thức cơ sở ngành

SBDHọTênLớpNgày sinh
01Trần ĐứcOanh07CDLTXD1A28/03/1984

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Hợp tác quốc tế

 • Xúc tiến hợp tác đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với đại học CSU Long Beach, Hoa Kỳ  Webdanang.com – Sáng 20/1/2011, trường đại học Đông Á đã có buổi tiếp xúc và làm việc với đại diện trường California State University Long Beach về cơ ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tập huấn Kĩ năng thuyết trình với chuyên gia PUM, Hà Lan Nhằm phát triển Kĩ năng thuyết trình cho sinh viên, chiều ngày 29.12 thạc sĩ Corry Ehlen, chuyên gia về kĩ năng mềm của tổ chức giáo dục PUM ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường tại Việt Nam Từ ngày 6-7 tháng 01 năm 2011, taị Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (số 34 Lê Lợi, TP Huế) sẽ diễn ra hội thảo “Thúc đẩy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 30. Xem nội dung khác »

Thông tin về Trường

 • Biểu tượng Đại học Đông Á BIỂU TƯỢNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ÁHoa Anh Đào không chỉ được yêu thích ở vùng Đông ÁLoài hoa mà ai cũng ngưỡng mộMàu hoa như sự vươn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch sử phát triển 1. Tổng quan:          » Trường Đại học Đông Á (tên giao dịch tiếng Anh: Dong A University)         » Thông tin về hệ thống nhà trường:            - Tại Đà Nẵng : Trường Đại học Đông ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông điệp từ Lãnh đạo - ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG CHÚNG TA PHẢI LÀM VIỆC CHẤT LƯỢNG! PHÁT BIỂU CỦA CT.HĐQT - Bà Nguyễn Thị Anh Đào tại LỄ TỐT NGHIỆP VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM SV 14/08/2010Kính thưa Quý vị!Trước hết, cho ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

Đại học Đông Á, Sinh viên và cộng đồng

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 13. Xem nội dung khác »

Báo chí truyền thông viết về Đông Á

 • ĐH Đông Á mở ngành đào tạo kỹ sư Điện tử - Viễn thông Webdanang.com  - Dự kiến bắt đầu từ năm 2011-2012, ĐH Đông Á (Đà Nẵng) sẽ bắt đầu tuyển sinh ngành Điện tử viễn thông (thuộc Khoa điện) với chỉ ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Người phụ nữ đầy khát vọng Webdanang.com - Mới đó mà đã hơn mười năm rồi. Hồi ấy, ở Đà Nẵng các nữ doanh nhân còn hiếm hoi lắm, không như bây giờ. Chị Nguyễn Thị ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường ĐH Đông Á: Trao 155 suất học bổng cho sinh viên Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đông Á trao học bổng “Hoa Anh Đào” cho sinh viên.Tối ngày 22-11, tại Nhà biểu diễn đa ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • ẤM LÒNG VÙNG LŨ * Chương trình “Vì đồng bào vùng lũ” đã tiếp nhận được hơn 537 triệu đồng và đang tiếp tục vận động(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối tháng 10 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Hỗ trợ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh, Nghệ An Webdanang.com - Số tiền này được Đại học Đông Á và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng phát động quyên góp từ cán bộ, giảng viên ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Thông tin tuyển dụng

 • Đại học Đông Á thông báo Tuyển dụng giảng viên năm 2011 ĐẠI HỌC ĐÔNG Á THÔNG BÁO MỜI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN Trường Đại học Đông Á trân trọng mời tuyển dụng: Stt Chức danh Số lượng 1 Giảng viên ngành ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Đại học Đông Á thông báo Tuyển dụng Cán bộ năm 2011 THÔNG BÁO MỜI TUYỂN DỤNGTrường Đại học Đông Á trân trọng mời tuyển dụng:SttChức danhYêu cầu chuyên mônSố lượngPhó phòng1Phó phòng Nhân ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Giảng Viên Khoa Ngoại Ngữ Chức DanhChức Danh:Giảng Viên Khoa Ngoại NgữMã việc làm:Thông tin công tyTên công ty:Trường Đại Học Đông ÁHồ sơ công ty:Trường Đại ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Giảng Viên Khoa Tài Chính - Kế Toán Chức DanhChức Danh:Giảng Viên Khoa Tài Chính - Kế ToánMã việc làm:Thông tin công tyTên công ty:Trường Đại Học Đông ÁHồ sơ công ty ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Giảng Viên Khoa Kỹ Thuật Điện Chức DanhChức Danh:Giảng Viên Khoa Kỹ Thuật ĐiệnMã việc làm:Thông tin công tyTên công ty:Trường Đại Học Đông ÁHồ sơ công ty:Trường ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 17. Xem nội dung khác »

Thông tin Phòng chăm sóc sinh viên


Điểm thi liên thông Cao đẳng, Đại học đợt 2 năm 2010

đăng 16:15, 15 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

   Liên thông Cao đẳng - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện

   Liên thông Cao đẳng - Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường

   Liên thông Cao đẳng - Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng - công nghiệp

   Liên thông Cao đẳng - Ngành Kế toán

   Liên thông Cao đẳng - Ngành Quản trị kinh doanh

   Liên thông Cao đẳng - Ngành Quản trị văn phòng

   Liên thông Cao đẳng - Ngành Tin học ứng dụng

   Liên thông Cao đẳng - Ngành Việt Nam học

   Liên thông Đại học - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện

   Liên thông Đại học - Ngành Kế toán

   Liên thông Đại học - Ngành Quản trị kinh doanh


Thông tin Tuyển sinh

 • Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển Đại học văn bằng 2 hệ chính quy webdanang.com  - Trường Đại học Đông Á thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển bậc Đại học văn bằng 2 hệ chính quy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo tuyển sinh năm 2011 1.  Bậc Đại học chính quy 4 nămThời gian nhận hồ sơ xét tuyển: đến hết ngày 30/09/2011Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2010 ngành Báo chí và ngành Công tác xã hội Trường Đại học Đông Á liên kết với trường Đại học Khoa học Huế trân trọng thông báo tuyển sinh Đại học Báo chí và Đại học Công tác xã ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2 hệ chính quy, năm 2010 Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đào tạo để cấp ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông tin tuyển sinh bậc TCCN mở rộng năm 2010 ( 28/05/2010 ) Thông tin tuyển sinh bậc TCCN mở rộng năm 2010 *   Chỉ tiêu tuyển sinh: 1000 *   Phạm vi tuyển sinh: Cả nước. *   Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, hoặc ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Thông tin - Thông báo

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch học môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Sinh viên kích chọn file đính kèm để xem chi tiết
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Thông tin từ Phòng đào tạo


Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Hợp tác quốc tế

 • Xúc tiến hợp tác đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với đại học CSU Long Beach, Hoa Kỳ  Webdanang.com – Sáng 20/1/2011, trường đại học Đông Á đã có buổi tiếp xúc và làm việc với đại diện trường California State University Long Beach về cơ ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tập huấn Kĩ năng thuyết trình với chuyên gia PUM, Hà Lan Nhằm phát triển Kĩ năng thuyết trình cho sinh viên, chiều ngày 29.12 thạc sĩ Corry Ehlen, chuyên gia về kĩ năng mềm của tổ chức giáo dục PUM ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường tại Việt Nam Từ ngày 6-7 tháng 01 năm 2011, taị Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (số 34 Lê Lợi, TP Huế) sẽ diễn ra hội thảo “Thúc đẩy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 30. Xem nội dung khác »

Thông tin về Trường

 • Biểu tượng Đại học Đông Á BIỂU TƯỢNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ÁHoa Anh Đào không chỉ được yêu thích ở vùng Đông ÁLoài hoa mà ai cũng ngưỡng mộMàu hoa như sự vươn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch sử phát triển 1. Tổng quan:          » Trường Đại học Đông Á (tên giao dịch tiếng Anh: Dong A University)         » Thông tin về hệ thống nhà trường:            - Tại Đà Nẵng : Trường Đại học Đông ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông điệp từ Lãnh đạo - ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG CHÚNG TA PHẢI LÀM VIỆC CHẤT LƯỢNG! PHÁT BIỂU CỦA CT.HĐQT - Bà Nguyễn Thị Anh Đào tại LỄ TỐT NGHIỆP VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM SV 14/08/2010Kính thưa Quý vị!Trước hết, cho ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

Đại học Đông Á, Sinh viên và cộng đồng

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 13. Xem nội dung khác »

Thông báo phòng thi tuyển sinh bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học - Đợt 3

đăng 16:11, 15 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền


Lịch phân bố phòng thi tuyển sinh bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học:

Hệ chính quy - Đợt 3

KHOÁ THI NGÀY: 17/10/2010

 • Buổi sáng: bắt đầu từ 7h
 • Buổi chiều: bắt đầu từ 13h
STT
Ngành
Môn thi
Phòng thi số
Phòng học
Sáng 17/10/2010
Chiều 17/10/2010
1.
Công nghệ kỹ thuật điệnLý thuyết mạchMáy điện
6
C524
2.
Quản trị kinh doanhKinh tế vi môMaketing
3.
Kế toánNguyên lý kế toánKế toán tài chính
7
C525

1-10 of 19