English - News and anoucement

English communication in all school in the year 2011 - Giao tiếp tiếng Anh trong toàn trường vào năm 2011

đăng 09:12, 27 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

ENGLISH COMMUNICATION IN ALL SCHOOLS IN THE YEAR 2011

No things difficult - Because we  have strong heart

Precedent of Dong A University 

MSc. Nguyen Thi Anh Dao

MSc.
 Nguyen Thi Anh Dao
Precedent of Dong A University

Dear teachers, and students!

Only five more days, we move into a new decade, the 2nd decade of the 21st century.

We're in a university, we look outside and see the world, look at the online world are approaching us every day, everywhere expressed in the English language, from banner ads to the small menu at the restaurant are also written in two languages, let us study the book of documents, movies ... Data are from a rich English.


What employers do, there are very close to us stood in front of foreigners, we're self-esteem and self-forgiving allows us to himself by ducking, and we are gradually separated from the orbital life's progress! Or the extent not meet due to favorable factors.


Obviously we are the smart people of Vietnam, persevere!

We have to move very strongly in the first year of this decade, many goals to achieve objectives, including communicating in English must be done aggressively. Faculty of Science we will be communicating with the first comprehensive English, the organizational learning to speak English fluently nor of late, the pair of studies in various departments, students are also double-layer communication to be more questions in the same time. Dong A University will be the first school to communicate in English in 2011!

English help us  opening of international integration path
Students, teachers and stafts of Dong A University 
are expected to 1-1-2011,  practice  to communicate in English

We will honor each other, sometimes honor board to communicate well with the number increasing every day. Society will certainly honor it, trumpeting the DHDA members today as the opening of international integration path for DHDA 10 years, 50 years and a hundred years later, Vietnam will DHDA do do is, we are eager to begin the fire, and sharing experiences for friends and communities.


Let's learning English every where, every time

From today, we counted each day and wait to get started on 1/1/2011 as the owner of the program. We pride after a whole year GV-CB in the university we all communicate in English fluently, all of our students DHDA will participate in the program to communicate fluently in English and after one year in the field. OUR SCHOOL WILL HAVE KNOWN FOR MANY SV durable every willing mind to study. Our students will work in the vital organs of government, international organizations, foreign companies and success through powerful integration path through the language.

So we did CHANGES THE QUALITY OF LIFE , and we started creating DIFFERENCE WITH WORLD REMAINING.

What will we do to achieve this goal? Invite teachers to join the program and go to the first, no one was late!Take time out to study part-time communications, providing air for people who love her, enticing lovers to join, anywhere to become meaningful, so we are not ashamed,  We persevere - Have strong heart!


Trang này đang dùng bản dịch của Google Translate, có hiệu chỉnh đôi chút. Chúng tôi sẽ cung cấp bản dịch chất lượng trong thời gian sớm nhất có thể....Xin quí thầy cô cung cấp bản dịch tốt hơn về:
hiendt@donga.edu.vn

GIAO TIẾP TIẾNG ANH TRONG TOÀN TRƯỜNG VÀO NĂM 2011

KHÔNG CÓ GÌ KHÓ - VÌ CHÍ TA LỚN, LÒNG TA BỀN

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Á

ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

ThS. Nguyễn Thị Anh Đào
Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Á

Kính gởi quý thầy cô, cùng các em SV thân yêu!

Chỉ còn 5 ngày nữa, chúng ta bước sang một thập niên mới, thập niên thứ 2 của thế kỷ 21.

Chúng ta đang đứng trong một trường Đại học, chúng ta nhìn ra bên ngoài và nhìn ra thế giới, nhìn vào thế giới mạng đang tiếp cận ta hằng ngày, đâu đâu cũng thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh, từ bảng hiệu quảng cáo đến các thực đơn ở quán ăn nhỏ cũng đều viết bằng hai thứ tiếng, chưa nói việc học tập của chúng ta thì sách vở tài liệu, phim ảnh... đều phong phú từ tư liệu tiếng Anh.

Còn những chủ nhân thì sao, có phải chúng ta đang rất khép nép đứng trước người nước ngoài, chúng ta đang tự ti và tự cho phép ta dễ dãi với chính mình bằng cách tránh né, và chúng ta đang dần tách khỏi quỹ đạo của cuộc sống tiến bộ! Hay trong chừng mực nào đó do chưa hội đủ các yếu tố thuận lợi.


Rõ ràng chúng ta là những con người Việt Nam thông minh, bền chí!

Chúng ta  phải hành động thật mạnh mẽ trong năm đầu tiên của thập niên này, trong nhiều mục tiêu cần đạt được trong đó có mục tiêu giao tiếp bằng tiếng Anh phải được thực hiện một cách quyết liệt. Khoa của chúng ta sẽ là khoa đầu tiên giao tiếp bằng tiếng Anh toàn diện, các tổ học tập giao tiếp tiếng Anh thông thạo cũng không có tổ về muộn, các đôi học tập ở các phòng ban, lớp SV cũng là những đôi giao tiếp được nhiều câu nhất trong cùng một thời gian.Trường Đại học Đông Á sẽ là trường đầu tiên giao tiếp bằng tiếng Anh vào năm 2011!  

 
 Toàn thể CBGV và SV ĐH Đông Á 
đều mong đợi đến ngày 1-1-2011 để thực hành giao tiếp tiếng Anh

Chúng ta sẽ tôn vinh nhau, bảng tôn vinh các đôi giao tiếp tốt có số lượng tăng lên từng ngày. Xã hội nhất định sẽ tôn vinh ta, tung hô những thành viên ĐHĐA hôm nay như là những người khai mở con đường hội nhập quốc tế cho ĐHĐA 10 năm, 50 năm và cả trăm năm sau đó, ĐHĐA làm được Việt Nam sẽ làm được, chúng ta sẽ là những người hăm hở đi truyền lửa, và chia sẻ kinh nghiệm cho bè bạn, cộng đồng.


Hãy tranh thủ học tiếng Anh, mọi lúc, mọi nơi.

Kể từ hôm nay, chúng ta tính từng ngày và chờ đợi đến ngày 1/1/2011 để bắt đầu là chủ nhân của chương trình. Chúng ta tự hào sau một năm toàn thể GV-CB trong toàn trường chúng ta ai cũng giao tiếp tiếng Anh thông thạo, tất cả SV ĐHĐA của chúng ta sẽ tham gia vào chương trình giao tiếp bằng tiếng Anh và thông thạo sau một năm vào trường. TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA SẼ NỔI TIẾNG VÌ CÓ NHIỀU SV CÓ Ý CHÍ  bền tâm theo học. SV của chúng ta sẽ làm việc trong các cơ quan quan trọng của chính quyền, của các tổ chức quốc tế, các công ty nước ngoài và thành đạt nhờ hội nhập mạnh mẽ qua con đường ngôn ngữ.

Như vậy là chúng ta đã làm THAY ĐỔI ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG của chúng ta và bắt đầu tạo nên SỰ KHÁC BIỆT VỚI PHẦN THẾ GIỚI CÒN LẠI.

Vậy chúng ta sẽ làm những gì để đạt mục tiêu trên? Xin mời các Thầy cô cùng tham gia chương trình và hãy là người về nhất, không có ai là người về muộn! Hãy dành hết thời gian ngoài giờ để học giao tiếp, mang không khí này cho người yêu mình, lôi kéo nguời yêu cùng tham gia, để ở đâu cũng trở thành ý nghĩa, để Ta không còn hổ thẹn vì đã CHỨNG MINH ĐƯỢC CHÍ TA LỚN, LÒNG TA BỀN!

1-1 of 1