Các văn bản, biểu mẫu Sinh viên hay dùng

đăng 15:28, 9 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền
Mục này chứa các mẫu văn bản sinh viên hay cần như mẫu biên bản sinh hoạt lớp, đề nghị khen thưởng, đơn xin phép nghỉ học...Bạn có thẻ tải về bằng cách chọn ở vùng dưới đây hoặc ở mục tệp đính kèm.
Mẫu báo cáo kết quả tuần học tập đầu khoá
Mẫu biên bản sinh hoạt lớp
Mẫu chế độ chính sách (mẫu 2B)
Mẫu đăng ký thăm hỏi gia đình chính sách
Mẫu đề nghị khen thưởng
Mẫu đơn xác nhận tạm thời thay thế thẻ SV
Mẫu đơn xin chuyển trường
Mẫu đơn xin phép nghỉ học có thời hạn
Mẫu đơn xin tạm hoãn NVQS
Mẫu hướng dẫn sơ kết học kỳ, tổng kết năm học
Mẫu hướng dẫn viết thu hoạch tuần học tập đầu khoá
Mẫu ký cam kết thực hiện 6 mục tiêu SVĐA
Mẫu phiếu đánh giá rèn luyện
Mẫu phiếu lý lịch sinh viên
Mẫu thông báo SV nghỉ học dài ngày
Mẫu thống kê giấy chứng nhận đăng ký NVQS
Mẫu tổng hợp đánh giá rèn luyện
Mẫu tổng hợp danh sách SV ngoại trú
Mẫu tổng hợp kết quả thăm hỏi gia đình
Mẫu tổng hợp tuần học tập đầu khoá
Mẫu vay vốn ngân hàng chính sách xã hội
Mẫu xác nhận SV (... để làm gì?...)
Mẫu xác nhận thăm gia đình chính sách nhân dịp 27/07
Mẫu xin cấp lại thẻ sinh viên

Thông tin từ Phòng CTHSSV

 • Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2010-2011 Sinh viên xem kết quả dưới đây theo từng bậc học theo các liên kết dưới đây hoặc chọn Xem ở file đính kèm.1. Đại học khoá 2009 - 2013 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2009-2010 - 01/09/2010 SV tải các file dưới đây theo bậc học của minh1. Kết quả đánh giá rèn luyện các lớp bậc Đại học2. Kết quả đánh giá rèn luyện ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kế hoạch Hoạt động Đoàn chào mừng 20/11 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10 VÀ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2010 1. KẾ HOẠCH THÁNG 10:1. Hướng dẫn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Sinh hoạt giao ban BCS lớp tháng 10 NỘI DUNG HỌP GIAO BAN BCS LỚP, BCH CHI ĐOÀN THÁNG 10/2010(Ngày 07/10/2010) I. Thông báo giải quyết các ý kiến góp ý của SV trong ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Nội dung sinh hoạt GVCN, BCS lớp tháng 09/2010 (ngày 06/09/2010) I. Một số tình hình đầu năm học 2010-20111. Ngày 14/8/2010 Nhà trường tổ chức lễ Tốt nghiệp, trao thưởng sinh viên đạt danh hiệu Xuất ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
Ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
Ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
Ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
Comments