Thông báo dự lễ Tốt nghiệp và ngày hội việc làm 14/08/2010 ( 12/07/2010 )

đăng 21:41, 8 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

 Kính gửi: GVCN và sinh viên các lớp Cao đẳng 07CD khóa 2007-2010 và TCCN 07 khóa 07

Căn cứ kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm và Lễ tổng kết Bế giảng cấp bằng Tốt nghiệp cho SV Cao đẳng khóa 2007 - 2010 và TCCN khóa 2008 - 2010 của Lãnh đạo Nhà trường, nay thông báo:
 
I. Về chương trình:
 
Ngày
Nội dung
Đơn vị cá nhân phụ trách
Đơn vị tuyển dụng
Lực lượng SV tham gia
13/8/2010
Tư vấn hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng cho SV
Phòng chăm sóc sinh viên
Lãnh đạo các doanh nghiệp thành đạt ở Đà Nẵng, miền Trung Tây Nguyên, cả nước
Toàn thể SV Cao đẳng, TCCN tốt nghiệp ra trường
7h – 11h
14/8/2010
Khai mạc ngày hội việc làm và phỏng vấn tuyển dụng
13h – 15h30
14/8/2010
Lễ tổng kết khóa học và cấp bằng tốt nghiệp, khen thưởng
Phòng Đào tạo
 
SV dự lễ tại Hội trường C2 có mặt trước 30 phút để điểm danh, nhận mũ, áo thụng, chuẩn bị lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, giấy khen.
Ngày 15/8 đến 17/8/2010
Cấp bằng tốt nghiệp
 
 
 
II. Quy định:
 
1. GVCN thông báo cho toàn thể SV về trường tham dự ngày hội việc làm từ ngày 13 - 17/08/2010. Dự lễ tổng kết khóa học và nhận bằng Tốt nghiệp.
2. GVCN lập danh sách SV có kết quả học tập xuất sắc, giỏi, khá, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn để dự lễ, mỗi lớp ít nhất 15 SV (theo mẫu), cho SV ký cam kết tham gia bảo đảm số lượng, thành phần và thời gian theo quy định.
Đây là một sự kiện quan trọng trong năm học, khóa học và đã trở thành truyền thống hàng năm. Mục đích lớn nhất của Nhà trường là tạo nên dấu ấn và tạo cho SV tốt nghiệp ra trường có cơ hội tìm được việc làm.
Vì vậy, yêu cầu GVCN tổ chức sinh hoạt lớp để phổ biến cho SV tham gia và nộp danh sách SV đi dự lễ về phòng CTHSSV chậm nhất ngày 20/7/2010.
Những lớp đã lập danh sách nộp trước ngày 30/6/2010 thì xác định lại họ tên, điện thoại liên lạc, bổ sung đủ số lượng và thông báo lại cho SV theo văn bản này.
 Số lượng SV tham gia được đánh giá vào công tác GVCN tháng 7/2010.
 
Nơi nhận:                                          HIỆU TRƯỞNG
- Phòng, Khoa;
- GVCN;
- Lưu.
 
 
 
 
 Lớp: ……………………                DANH SÁCH SV CAO ĐẲNG (2007-2010), TCCN (2008-2010)
                                                                 DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 14/8/2010
 
- Thành phần: SV học xuất sắc, giỏi, khá, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, mỗi lớp ít nhất 15 SV.
- Thời gian: 13h00 ngày 14/8/2010, có mặt trước 30 phút để mượn mũ và áo thụng.
- Địa điểm:   Hội trường C2
 
TT
Họ tên
Ngày sinh
Xuất sắc, giỏi, khá
(XS, G, K)
BCS lớp, BCHCĐ
(x)
Ký cam kết
tham gia
(ký tên)
Số điện thoại
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nộp chậm nhất ngày 20/7/2010 cho T. Vỹ, T. Dũng Phòng Công tác HSSV.
- GVCN lưu 01 bản để theo dõi.
                GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch học môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Sinh viên kích chọn file đính kèm để xem chi tiết
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Comments