Sinh hoạt giao ban BCS lớp tháng 10

đăng 21:46, 8 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

NỘI DUNG HỌP GIAO BAN BCS LỚP, BCH CHI ĐOÀN THÁNG 10/2010

(Ngày 07/10/2010)

 
I. Thông báo giải quyết các ý kiến góp ý của SV trong giao ban tháng 9/2010 (có bản kèm theo).
II. Đánh giá công tác HSSV tháng 9/2010.
1. Toàn trường đã tập trung cho nhiệm vụ tuyển sinh, các thanh niên tình nguyện đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn nhập học, tư vấn tìm chỗ trọ, hoạt động văn nghệ, ổn định tổ chức các buổi học tập tại hội trường C2, ở các khoa rất tốt đáng được tuyên dương.
2. Các lớp mới khoá 10 đã cơ bản hoàn thành các điều kiện nhập học, thực hiện tuần học tập đầu khoá theo kế hoạch.
- Được học tập “kỹ năng tối ưu hoá kinh nghiệm học tập” tại Nhà hát Trưng Vương: 01 buổi.
- Học tập tập trung tại Hội trường C2: 02 buổi.
- Sinh hoạt khoa: 01 buổi.
- Sinh hoạt lớp do GVCN chủ trì: 01 buổi.
- Giao lưu cảm nhận nghệ thuật âm nhạc dân tộc do nghệ sĩ Cao Minh trình bày tại Nhà hát Trưng Vương: 01 buổi.
Tỷ lệ đi học đạt trên 80%.
3. Đối với các lớp cũ: đến nay hơn 1,5 tháng trở lại sau hè, nhiều lớp vẫn chưa đôn đốc nhắc nhở hoàn thành học phí; thẻ SV mất mát không đăng ký làm lại, thay đổi ngoại trú không đăng ký…nhiều thủ tục hành chính lớp không thực hiện.
SV có điểm tích luỹ 0,00, dưới 1,00 nhiều, không biết thông tin đăng ký học lại, không nắm được sĩ số lớp, không báo cáo sĩ số hiện có, danh sách bỏ học…
Ghi sổ đầu bài không đúng qui định…
III. Kế hoạch công tác tháng 10/2010
1. Tiến tới kỷ niệm 20/11/2010: các lớp phát động thi đua lập thành tích cao trong học tập, rèn luyện, tham gia hoạt đông phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao theo kế hoạch của Nhà trường, Đoàn trường.
2. Nhân dịp kỷ niệm 20/11, Nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2009-2010 khen thưởng SV đạt danh hiệu xuất sắc, giỏi, khen thưởng học bổng Hoa Anh Đào, Học bổng SV vượt khó học giỏi, xuất sắc. GVCN các lớp phổ biến tiêu chuẩn khen thưởng, họp lớp, bình chọn và đề nghị nộp về phòng Công tác HSSV chậm nhất ngày 25/10/2010 (theo mẫu).
3. BCS lớp giúp GVCN nắm chắc sĩ số lớp, hàng tuần có biến động sĩ số SV bỏ học, hỏi lý do, tìm nguyên nhân, báo cho GVCN để động viên SV đi học lại. Đặc biệt là các lớp mới khoá 2010, phải chốt được sĩ số SV đang học, SV nghỉ học do lý do gì. Cuối tháng nộp báo cáo sĩ số (theo mẫu) cùng với báo cáo công tác GVCN cho phòng Công tác HSSV, cho Khoa nộp chậm nhất ngày 25 hàng tháng (theo mẫu).
4. Đối với SV đại học liên thông (09ĐHLT), cao đẳng liên thông (09CDLT), 07TL, TCCN 2,3 năm chuẩn bị đi thực tập tốt nhiệp ra trường, GVCN tổ chức lớp đánh giá rèn luyện học kỳ cuối và tổng kết rèn luyện cuối khoá học, theo qui chế 60/2007 và phiếu đánh giá rèn luyện nộp phòng Công tác HSSV trước lúc SV đi thực tập tốt nghiệp (trước 20/10/2010).
Lưu ý: Đánh giá rèn luyện toàn khoá phải chính xác, công khai dân chủ, có biên bản họp lớp thông qua kèm với bảng tổng hợp (theo mẫu).
          - TCCN 2,3 năm đã ĐGRL trong đợt kết thúc học kỳ IV và cuối năm hai, trong 3 tháng học tăng thêm nếu có phát sinh, thay đổi thì lớp báo cáo cụ thể từng trường hợp.
          - GVCN, BCS lớp hoàn thành kỷ yếu lớp, nộp về phòng Công tác HSSV trước khi bảo vệ đồ án thực tập.
          5. GVCN, BCS lớp, BCH chi đoàn tổ chức sinh hoạt chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2010, tôn vinh SV nữ có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, văn hoá, tiết kiệm.
          6. Đối với các lớp mới nhập học khoá 2010 GVCN, BCS lớp thực hiện các nhiệm vụ như trong hướng dẫn GVCN sinh hoạt lớp, nộp phòng Công tác HSSV chậm nhất ngày 20/10/2010.
          - Danh sách BCS lớp 07 người (theo mẫu).
          - Ảnh làm thẻ sinh viên (01 ảnh 3x4).
          - Sổ quản lý SV ngoại trú có dán ảnh.
          - Phiếu HSSV - Lý lịch SV có dán ảnh 2 tập (1 tập nộp phòng Công tác HSSV, 1 tập GVCN giữ).
          - Lập danh sách đăng ký cỡ số áo để nhận đồng phục, quần áo thể dục.
          * GVCN thu và nộp giấy đăng ký nghĩa vụ của SV nam trong độ tuổi 18-25 lập danh sách nộp phòng Công tác HSSV chậm nhất ngày 20/10/2010, đây là qui định của luật NVQS (NĐ38, TTLT 121/2007) nếu SV nào không nộp thì không được xác nhận SV đang học tại trường để gửi về địa phương xin hoãn NVQS, SV học tập ổn định từ 15 ngày trở lên thì GVCN mới xác nhận cho SV để xin hoãn NVQS (theo mẫu).
          * SV mới nhập học khoá 2010: GVCN nhắc nhở đôn đốc SV còn thiếu hồ sơ phải bổ túc đầy đủ, sơ yếu lý lịch có nhầm lẫn, sai sót thì lập danh sách từng lớp đề nghị chỉnh sửa (gửi bộ phận tuyển sinh).
          * GVCN quan tâm hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ mọi mặt đối với SV mới khoá 2010.
                                                           
                                                          PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch học môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Sinh viên kích chọn file đính kèm để xem chi tiết
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Comments