Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Đại học liên thông 1.5 năm khóa 09 - Ngành Kế toán

đăng 17:00, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP- BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC
KHOÁ HỌC: 2009-2011  

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Anh văn

09DHLTKT1A

06/10/2010

18h00

B214

09DHLTKT1A

17/01/2011

18h00

C425

 

B215

B216

2

Kế toán quốc tế

09DHLTKT1A

07/10/2010

18h00

B214

09DHLTKT1A

19/01/2011

18h00

C425

 

B215

B216

3

Kế toán quản trị

09DHLTKT1A

08/10/2010

18h00

B214

09DHLTKT1A

20/01/2011

18h00

C425

 

B215

B216

4

Kế toán tài chính

09DHLTKT1A

10/10/2010

7h00

B211

09DHLTKT1A

21/01/2011

18h00

C425

 

B212

B213

5

Kiểm toán

09DHLTKT1A

10/10/2010

9h15

B211

09DHLTKT1A

22/01/2011

18h00

C425

 

B212

B213

6

Lý thuyết thống kê và tổ chức

09DHLTKT1A

 

 

 

09DHLTKT1A

23/01/2011

7h00

C425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Comments