Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Quản trị lữ hành

đăng 17:26, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: VIỆT NAM HỌC - BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  HỆ CHÍNH QUY 

KHOÁ HỌC: 2010-2012 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Tư tưởng HCM

10CDLTDL1A

16/01/2011

9h15

B412

10CDLTDL1A

20/02/2011

9h15

B511

 

 

 

 

 

 

B413

 

 

 

 

 

2

Toán ứng dụng

10CDLTDL1A

18/01/2011

18h00

C424

10CDLTDL1A

20/02/2011

7h00

B113

 

 

 

 

 

 

C425

 

 

 

 

 

3

Kinh tế vĩ mô

10CDLTDL1A

22/01/2011

18h00

B513

10CDLTDL1A

27/02/2011

7h00

B113

 

 

 

 

 

 

B514

 

 

 

 

 

4

Đường lối ĐCS VN

10CDLTDL1A

14/02/2011

18h00

C424

10CDLTDL1A

06/03/2011

7h00

B511

 

 

 

 

 

 

C425

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Comments