Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Quản trị kinh doanh

đăng 17:32, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG 

KHOÁ HỌC: 2010-2012 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

 

1

Tư tưởng HCM

10CDLTKD1A

16/01/2011

9h15

C523

10CDLTKD1A

20/02/2011

9h15

B512

 

C524

C525

2

Toán kinh tế

10CDLTKD1A

19/01/2011

18h00

C423

10CDLTKD1A

20/02/2011

7h00

C521

 

C424

C425

3

Kinh tế vĩ mô

10CDLTKD1A

22/01/2011

18h00

C323

10CDLTKD1A

06/03/2011

9h15

C521

 

C324

C425

4

Đường lối CM ĐCSVN

10CDLTKD1A

14/02/2011

18h00

B211

10CDLTKD1A

06/03/2011

7h00

B512

 

B212

B213

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban Giám Hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Comments