Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Công nghệ thông tin

đăng 17:23, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011 

NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG 

KHOÁ HỌC: 2010-2012  

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

 

1

Tư tưởng HCM

10CDLTTH1A

16/01/2011

9h15

B313

10CDLTTH1A

20/02/2011

9h15

B511

 

2

Công nghệ phân mềm

10CDLTTH1A

19/01/2011

18h00

C421

10CDLTTH1A

20/02/2011

13h00

B511

 

3

Lập trình HĐT

10CDLTTH1A

21/01/2011

18h00

C424

10CDLTTH1A

27/02/2011

13h00

B511

 

4

Đường lối CM ĐCS VN

10CDLTTH1A

14/02/2011

18h00

B214

10CDLTTH1A

06/03/2011

7h00

B512

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Comments