Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Cao đằng liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Công nghệ KT Điện

đăng 17:12, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT ĐIỆN - BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG

KHOÁ HỌC: 2010-2012

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

 

Ngày

Giờ

Phòng

1

Điện tử công suất

10CDLTĐK1A

15/01/2011

18h00

B513

10CDLTĐK1A

20/02/2011

7h00

C423

 

B514

10CDLTĐK2A

15/01/2011

18h00

C521

10CDLTĐK2A

2

Tư tưởng HCM

10CDLTĐK1A

16/01/2011

9h15

B315

10CDLTĐK1A

20/02/2011

9h15

C423

 

B316

10CDLTĐK2A

16/01/2011

9h15

B411

10CDLTĐK2A

3

Lý thuyết mạch 2

10CDLTĐK1A

18/01/2011

18h00

C421

10CDLTĐK1A

27/02/2011

9h15

C423

 

C422

10CDLTĐK2A

18/01/2011

18h00

C423

10CDLTĐK2A

4

Thiết bị cảm biến

10CDLTĐK1A

20/01/2011

18h00

C421

10CDLTĐK1A

13/03/2011

7h00

C423

 

C422

10CDLTĐK2A

20/01/2011

18h00

C423

10CDLTĐK2A

5

Kỹ thuật số

10CDLTĐK1A

21/01/2011

18h00

C421

10CDLTĐK1A

06/03/2011

9h15

C423

 

C422

10CDLTĐK2A

21/01/2011

18h00

C423

10CDLTĐK2A

6

Cơ khí đại cương

10CDLTĐK1A

23/01/2011

15h15

C321

10CDLTĐK1A

27/02/2011

7h00

C423

 

C322

10CDLTĐK2A

23/01/2011

15h15

C323

10CDLTĐK2A

7

Đường lối CM ĐCS VN

10CDLTĐK1A

14/02/2011

18h00

C421

10CDLTĐK1A

06/03/2011

7h00

C423

 

C422

10CDLTĐK2A

14/02/2011

18h00

C423

10CDLTĐK2AComments