Lịch thi học kỳ I - Năm học: 2010-2011 - Bậc Đại học liên thông 1.5 năm khóa 10 - Ngành Quản trị kinh doanh

đăng 16:47, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC

KHOÁ HỌC: 2010-2012

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Pháp luật kinh doanh

10ĐHLTKD1A

16/01/2011

13h00

C321

10ĐHLTKD1A

20/01/2011

13h00

A303

C322

C323

2

Quản trị chiến lược

10ĐHLTKD1A

23/01/2011

13h00

C321

10ĐHLTKD1A

20/01/2011

15h15

A303

C322

C323

Comments