Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Điện khóa 2010-2012

đăng 03:15, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền


KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: ĐIỆN CN & DD - BẬC TCCN HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2010-2012

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Toán cao cấp

10ĐK1A

03/01/2011

13h00

B413

10ĐK1A

20/02/2010

13h00

B211

 

10ĐK1C

03/01/2011

13h00

B414

10ĐK1C

20/02/2010

13h00

2

Anh văn 1

10ĐK1A

12/01/2011

15h15

B311

10ĐK1A

27/02/2011

7h00

B512

 

10ĐK1C

12/01/2011

15h15

B312

10ĐK1C

27/02/2011

7h00

3

Vật lý đại cương

10ĐK1A

22/01/2011

9h15

C323

10ĐK1A

27/02/2010

13h00

B211

 

10ĐK1C

22/01/2011

9h15

C324

10ĐK1C

27/02/2010

13h00

4

Tin học đại cương

10ĐK1A

14/02/2011

9h15

B315

10ĐK1A

06/03/2011

7h00

B512

 

10ĐK1C

14/02/2011

9h15

B316

10ĐK1C

06/03/2011

7h00

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Tin học khóa 2010-2012

Thông tin thi cử

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 25. Xem nội dung khác »


Comments