Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Đại học hệ chính quy - Ngành Quản trị kinh doanh khóa 2010-2014

đăng 04:38, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2010-2014

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Pháp luật đại cương

10ĐHKD1A

03/01/2011

15h15

C521

10ĐHKD1A

20/02/2011

13h00

B411

 

C522

10ĐHKD2A

03/01/2011

15h15

C523

10ĐHKD2A

20/02/2011

13h00

2

Anh văn A1

10ĐHKD1A

12/01/2011

13h00

C521

10ĐHKD1A

27/02/2011

7h00

B511

 

C522

10ĐHKD2A

12/01/2011

13h00

C523

10ĐHKD2A

27/02/2011

7h00

3

Những NLCB CN Mac-LêNin

10ĐHKD1A

22/01/2011

15h15

C421

10ĐHKD1A

27/02/2011

13h00

B411

 

C422

10ĐHKD2A

22/01/2011

15h15

C423

10ĐHKD2A

27/02/2011

13h00

4

Tin học đại cương

10ĐHKD1A

14/02/2011

15h15

C521

10ĐHKD1A

06/03/2011

7h00

B511

 

C522

10ĐHKD2A

14/02/2011

15h15

C523

10ĐHKD2A

06/03/2011

7h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban Giám Hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn


Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT XD cầu đường khóa 2010-2013

Comments