Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Đại học hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT Điện khóa 2010-2014

đăng 04:41, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT ĐIỆN - BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

KHOÁ HỌC: 2010-2014

 

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

 

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

 

1

Vẽ kỹ thuật

10ĐHĐK1A

03/01/2011

13h00

B411

10ĐHĐK1A

20/02/2011

13h00

B114

 

 

B412

2

Hóa học đại cương

10ĐHĐK1A

06/01/2010

13h00

B414

10ĐHĐK1A

20/02/2011

15h15

B114

 

 

B415

3

Anh văn A1

10ĐHĐK1A

12/01/2011

13h00

A303

10ĐHĐK1A

27/02/2011

7h00

B511

 

 

4

Toán cao cấp

10ĐHĐK1A

22/01/2011

13h00

B214

10ĐHĐK1A

27/02/2011

15h15

B114

 

 

B215

5

Tin học đại cương

10ĐHĐK1A

14/02/2011

9h15

B414

10ĐHĐK1A

06/03/2011

7h00

B511

 

 

B415

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban Giám Hiệu; {Để chỉ đạo}

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn

Comments