Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Việt Nam học khóa 2010-2013

đăng 03:41, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: VIỆT NAM HỌC- BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2010-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Phâp luật đại cương

10CDDL1A

03/01/2011

13h00

B415

10CDDL1A

20/02/2011

7h00

C422

 

B416

10TLDL1A

03/01/2011

13h00

B513

10TLDL1A

20/02/2011

7h00

2

Tổng quan du lịch

10CDDL1A

06/01/2011

13h00

B411

10CDDL1A

20/02/2011

15h15

B213

 

B412

10TLDL1A

06/01/2011

13h00

B413

10TLDL1A

20/02/2011

15h15

3

Anh văn A1

10CDDL1A

12/01/2011

13h00

B513

10CDDL1A

27/02/2011

7h00

B511

 

B514

10TLDL1A

12/01/2011

13h00

B512

10TLDL1A

27/02/2011

7h00

4

Maketing căn bản

10CDDL1A

22/01/2011

13h00

B211

10CDDL1A

27/02/2011

15h15

B213

 

B212

10TLDL1A

22/01/2011

13h00

B213

10TLDL1A

27/02/2011

15h15

5

Tin học đại cương

10CDDL1A

14/02/2011

9h15

B411

10CDDL1A

06/03/2011

7h00

B511

 

B412

10TLDL1A

14/02/2011

9h15

B413

10TLDL1A

06/03/2011

7h00

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn


Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Quản trị văn phòng khóa 2010-2013Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Quản trị văn phòng khóa 2010-2013

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ thông tin khóa 2010-2013

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Kế toán khóa 2010-2013

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Quản trị kinh doanh 2010-2013

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT Điện khóa 2010-2013

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Điện khóa 2010-2012

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Tin học khóa 2010-2012


Comments