Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Quản trị văn phòng khóa 2010-2013

đăng 03:37, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2010-2013

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Pháp luật đại cương

10CDVP1A

03/01/2011

13h00

B311

10CDVP1A

20/02/2011

7h00

C421

 

B312

10TLVP1A

03/01/2011

13h00

B313

10TLVP1A

20/02/2011

7h00

B315

2

Văn bản quản lý nhà nước

10CDVP1A

06/01/2011

13h00

B311

10CDVP1A

20/02/2011

9h15

B214

 

B312

10TLVP1A

06/01/2011

13h00

B313

10TLVP1A

20/02/2011

9h15

B315

3

Anh văn A1

10CDVP1A

12/01/2011

13h00

B311

10CDVP1A

27/02/2011

7h00

B211

 

B312

10TLVP1A

12/01/2011

13h00

B313

10TLVP1A

27/02/2011

7h00

B315

4

Tiếng Việt thực hành

10CDVP1A

22/01/2011

7h00

C421

10CDVP1A

27/02/2011

9h15

B511

 

C422

10TLVP1A

22/01/2011

7h00

C423

10TLVP1A

27/02/2011

9h15

C424

5

Tin học đại cương

10CDVP1A

14/02/2011

8h00

C521

10CDVP1A

06/03/2011

7h00

B511

 

C522

10TLVP1A

14/02/2011

8h00

C523

10TLVP1A

06/03/2011

7h00

C524

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn


Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ thông tin khóa 2010-2013

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Kế toán khóa 2010-2013

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Quản trị kinh doanh 2010-2013

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT Điện khóa 2010-2013

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Điện khóa 2010-2012

Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Tin học khóa 2010

Comments