Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ thông tin khóa 2010-2013

đăng 03:34, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG - BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2010-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Toán cao cấp

10CDTH1A

03/01/2011

13h00

C521

10CDTH1A

20/02/2011

13h00

B413

 

C522

10TLTH1A

03/01/2011

13h00

C523

10TLTH1A

C524

2

Anh văn A1

10CDTH1A

12/01/2011

9h15

B311

10CDTH1A

27/02/2011

7h00

B511

 

B312

10TLTH1A

12/01/2011

9h15

B313

10TLTH1A

B315

3

Cơ sở mạng máy tính

10CDTH1A

21/01/2011

13h00

C523

10CDTH1A

27/02/2011

13h00

B413

 

C524

10TLTH1A

21/01/2011

13h00

C421

10TLTH1A

C422

4

Tin học đại cương

10CDTH1A

15/02/2011

15h15

B311

10CDTH1A

06/03/2011

7h00

B511

 

B312

10TLTH1A

15/02/2011

15h15

B313

10TLTH1A

B315

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn


Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Kế toán khóa 2010-2013

Comments