Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT Điện khóa 2010-2013

đăng 03:23, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2010-2011

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT ĐIỆN - BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

KHOÁ HỌC: 2010-2013

STT

Học phần

Lớp

Thi lần 1

Lớp

Thi lần 2

Ghi chú

Ngày

Giờ

Phòng

Ngày

Giờ

Phòng

1

Những NLCB CN Mac-LêNin

10CDĐK1A

03/01/2011

15h15

B311

10CDĐK1A

20/02/2011

7h00

B511

 

B312

10CDĐK2A

03/01/2011

15h15

B313

10CDĐK2A

20/02/2011

7h00

10TLĐK2A

B315

10TLĐK2A

 

B316

 

10TLĐK1A

03/01/2011

15h15

B411

10TLĐK1A

20/02/2011

7h00

B412

2

Anh văn A1

10CDĐK1A

12/01/2011

13h00

B411

10CDĐK1A

27/02/2011

7h00

B511

 

B412

10CDĐK2A

12/01/2011

13h00

B413

10CDĐK2A

27/02/2011

7h00

10TLĐK2A

B414

10TLĐK2A

 

B415

 

10TLĐK1A

12/01/2011

13h00

B316

10TLĐK1A

27/02/2011

7h00

B416

3

Toán cao cấp

10CDĐK1A

22/01/2011

9h15

C421

10CDĐK1A

20/02/2011

9h15

C321

 

C422

C322

10CDĐK2A

22/01/2011

9h15

C423

10CDĐK2A

20/02/2011

9h15

C323

10TLĐK2A

C424

10TLĐK2A

 

 

C425

 

 

10TLĐK1A

22/01/2011

9h15

C321

10TLĐK1A

20/02/2011

9h15

 

C322

 

4

Tin học đại cương

10CDĐK1A

14/02/2011

9h15

B211

10CDĐK1A

06/03/2011

7h00

B511

 

B212

10CDĐK2A

14/02/2011

9h15

B213

10CDĐK2A

06/03/2011

7h00

10TLĐK2A

B214

10TLĐK2A

 

B215

 

10TLĐK1A

14/02/2011

9h15

B311

10TLĐK1A

06/03/2011

7h00

B312

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Ban giám hiệu; {Để chỉ đạo}

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Các Phòng, ban chức năng, khoa {Để phối hợp thực hiện}

 

- Sinh viên các lớp; {Để thực hiện}

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh Tuấn


Lịch thi HKI - Năm học: 2010-2011. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Điện khóa 2010-2012
Comments