Thông báo v/v nộp lệ phí thi KTV tin học chuyên ngành

đăng 04:49, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

THÔNG BÁO 


Mời tất cả sinh viên trung cấp khóa 8 (2009-2011) tham dự kỳ thi Tốt nghiệp KTV tin học chuyên ngành đợt 1 ngày 12/12/2010, đến Phòng Kế toán (Phòng A.206) để hoàn thành học phí và nộp lệ phí thi.

Mức lệ phí : 20.000đ/ Môn thi

Số môn thi : 3 môn (Môn Tin học VP bao gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Thi rớt 1 trong 2 phần phải thi lại cả hai).

SV mang phiếu thu lệ phí nộp cho CB coi thi theo từng môn thi.

Để giúp SV giảm bớt thời gian chờ đợi, đề nghị BCS lớp cử người thu tập trung theo DS lớp, mang tiền và danh sách về Phòng Kế toán nộp và nhận phiếu thu.

 Bộ phận Kế toán tổ chức phục vụ sinh viên từ nay đến hết ngày 10/12/2010. Sinh viên phải hoàn thành học phí, lệ phí mới đủ điều kiện vào phòng thi
.

Đại học Đông Á - Phòng đào tạo - Thông báo

 • Danh sách được công nhận tốt nghiệp liên thông TCCN lên Cao đẳng - Khóa: 2009-2011 ( 24/03/2011) Danh sách được công nhận tốt nghiệp Bậc: Liên thông TCCN lên Cao đẳng Khóa: 2009-2011 - Đợt xét ngày: 21/03/2011 Sinh viên kích vào các mục tải ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo lịch học các môn Kỹ năng Phòng đào tạo Thông báo lịch học các môn Kỹ năng. Đè nghị Sinh viên vào trang sinhvien.donga.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất.Kỹ năng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo thời gian xét công nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học Liên thông khóa I (2009 – 2011), Cao đẳng Liên thông khóa III (2009 –2011)   TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      PHÒNG ĐÀO TẠO                              Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc       Số:  TBCPB/PĐT                               Đà Nẵng, ngày    tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo Lịch thi các Bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học và TCCN liên thông lên Cao đẳng Thông báo Lịch thi các Bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học  và TCCN liên thông lên Cao đẳngSinh viên thường xuyên vào cổng thông tin dành cho ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo v/v giảng viên cơ hữu in danh sách, nhập điểm  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             Số : 112./ĐHĐA-ĐT                                                                                                                                                                      ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 15. Xem nội dung khác »

Comments