Thông báo v/v giảng viên cơ hữu in danh sách, nhập điểm

đăng 00:36, 6 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           

  Số : 112./ĐHĐA-ĐT                                                                                                                                                                     

                                                                                   Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2010

 THÔNG BÁO

V/v giảng viên cơ hữu in danh sách, nhập điểm

       Theo quy định nhà trường đối với giảng viên cơ hữu lập hồ sơ lên lớp và nhập điểm vào chương trình quản lý,

Nay phòng Đào tạo thông báo đến :

1.Giáo vụ Khoa:

- Phân quyền học phần và hướng dẫn cho Giảng viên cơ hữu khoa mình in danh     sách và nhập điểm cho học phần mà giảng viên đó giảng dạy.

- Nhận và kiểm tra, ký giao nhận toàn bộ bảng điểm gốc từ giảng viên cơ hữu.

- Khoá quyền nhập điểm của giảng viên cơ hữu trên phần mềm Giảng viên hợp tác.

- Bàn giao toàn bộ bảng điểm gốc về phòng Đào tạo chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày thi.

2. Giảng viên cơ hữu:

- Truy cập vào trang http://cbgv.donga.edu.vn/ , vào Khối quản lý các khoa, vào Giảng viên hợp tác để in danh sách và nhập điểm cho học phần mình giảng dạy.

- In các loại danh sách: danh sách điểm danh, danh sách kiểm tra điểm bộ phận, danh sách vào điểm bộ phận, danh sách điểm tổng kết lần 1, 2  đã nhập trên máy.

- Nhập và thông báo điểm chính xác cho sinh viên, chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày thi phải công bố điểm trên mạng.

- Photo nhân bản lưu lại toàn bộ bảng điểm gồm: danh sách điểm bộ phận, danh sách kiểm tra điểm bộ phận, danh sách điểm thi, danh sách điểm tổng kết đã nhập trên máy và bàn giao toàn bộ bảng điểm gốc trên cho giáo vụ các khoa.

Vậy nhà trường thông báo cho giáo vụ các khoa và toàn bộ giảng viên cơ hữu biết để thực hiện.

 

                                                                                                   TP.ĐÀO TẠO

 Nơi nhận :

- Khoa                                                                                                Đã ký

- Lưu Đào                                                                                 Th.s Đỗ Trọng Tuấn

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Hoạt động Hợp tác quốc tế

 • Xúc tiến hợp tác đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với đại học CSU Long Beach, Hoa Kỳ  Webdanang.com – Sáng 20/1/2011, trường đại học Đông Á đã có buổi tiếp xúc và làm việc với đại diện trường California State University Long Beach về cơ ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tập huấn Kĩ năng thuyết trình với chuyên gia PUM, Hà Lan Nhằm phát triển Kĩ năng thuyết trình cho sinh viên, chiều ngày 29.12 thạc sĩ Corry Ehlen, chuyên gia về kĩ năng mềm của tổ chức giáo dục PUM ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường tại Việt Nam Từ ngày 6-7 tháng 01 năm 2011, taị Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (số 34 Lê Lợi, TP Huế) sẽ diễn ra hội thảo “Thúc đẩy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 30. Xem nội dung khác »

Thông tin về Trường

 • Biểu tượng Đại học Đông Á BIỂU TƯỢNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ÁHoa Anh Đào không chỉ được yêu thích ở vùng Đông ÁLoài hoa mà ai cũng ngưỡng mộMàu hoa như sự vươn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch sử phát triển 1. Tổng quan:          » Trường Đại học Đông Á (tên giao dịch tiếng Anh: Dong A University)         » Thông tin về hệ thống nhà trường:            - Tại Đà Nẵng : Trường Đại học Đông ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông điệp từ Lãnh đạo - ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG CHÚNG TA PHẢI LÀM VIỆC CHẤT LƯỢNG! PHÁT BIỂU CỦA CT.HĐQT - Bà Nguyễn Thị Anh Đào tại LỄ TỐT NGHIỆP VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM SV 14/08/2010Kính thưa Quý vị!Trước hết, cho ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

Đại học Đông Á, Sinh viên và cộng đồng

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 13. Xem nội dung khác »

Comments