Thông báo triển khai thu phiếu thông tin sinh viên

đăng 00:33, 6 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền


 
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:   01   /TB-PĐT/2010                                                    Đà Nẵng, ngày18  tháng12  năm 2010

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai thu phiếu thông tin sinh viên

 

          Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của nhà trường;

          Căn cứ vào kế hoạch in, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Phòng Đào tạo.

          Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường nhận văn bằng, chứng chỉ không sai sót thông tin trong văn bằng, chứng chỉ.

          Nay phòng Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa:

-         Đại học liên thông khóa I (09ĐHLT) (2009 – 2011);

-         Cao đẳng liên thông khóa III (09CĐLT) (2009 – 2011);

-         Cao đẳng chính quy khóa III (08CD) (2008 – 2011);

-         Cao đẳng chính quy khóa IV (09CĐ) (2009 – 2012);

-         Trung cấp chuyên nghiệp khóa VIII (09…) (2009 – 2011);

-         Trung cấp chuyên nghiệp khóa VIII hệ 2,3 năm (09…)(2009 – 2011);

Các khóa sinh viên trên nộp các giấy tờ sau:

1.     Giấy khai sinh (nộp bản sao).

2.     Phiếu thông tin sinh viên (theo mẫu) có chử ký và ghi rõ họ và tên sinh viên.

3.     02 ảnh 3x4 (dán vào phiếu thông tin sinh viên).

Hướng dẫn các các bước thu và lập phiếu thông tin sinh viên như sau:

          Giáo viên chủ nhiệm cử Ban Cán sự lớp đến văn phòng Khoa của mình, liên hệ giáo vụ khoa nhận mẫu phiếu sau đó photo số lượng theo danh sách lớp và phát cho sinh viên. Ban Cán sự lớp đôn đốc nhắc nhở sinh viên lớp điền đầy đủ thông tin vào mẫu phiếu và nộp cho Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên chủ nhiệm thu lại phiếu sắp xếp theo thứ tự AnphaB sau đó đóng thàng tập.

          Tập phiếu thông tin sinh viên gồm:

1.     Tờ bìa tập phiếu thông tin: Dùng giấy bìa màu cứng, phải ghi rõ tên khoa, ngành, lớp và tên Giáo viên chủ nhiệm.

2.     Danh sách lớp: Giáo viên chủ nhiệm tự lập và đánh dấu vào danh sách theo cột: đã nộp, chưa nộp (danh sách phải có đầy đủ chữ ký của lớp trưởng và Giáo viên chủ nhiệm)

3.     Mỗi phiếu thông tin sinh viên kèm 1 bản giấy khai sinh phía sau và đóng thành một tập theo đúng danh sách lớp.

Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành và nộp về phòng Đào tạo (cô Hồng) chậm nhất vào 16h ngày 15/01/2011. Nếu đến thời gian trên Giáo viên chủ nhiệm nào không nộp phiếu và nộp tập phiếu không đúng theo hướng dẫn, phòng Đào tạo đánh giá xếp loại tháng. Vậy đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp sau khi nhận thông báo này triển khai ngay công việc trên.

 Nơi nhận:

 

-         Phòng QLCL;                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO

-          Các Khoa;

-          GVCN

-         Lưu PĐT.

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Hoạt động Hợp tác quốc tế

  • Xúc tiến hợp tác đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với đại học CSU Long Beach, Hoa Kỳ  Webdanang.com – Sáng 20/1/2011, trường đại học Đông Á đã có buổi tiếp xúc và làm việc với đại diện trường California State University Long Beach về cơ ...
    Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
  • Tập huấn Kĩ năng thuyết trình với chuyên gia PUM, Hà Lan Nhằm phát triển Kĩ năng thuyết trình cho sinh viên, chiều ngày 29.12 thạc sĩ Corry Ehlen, chuyên gia về kĩ năng mềm của tổ chức giáo dục PUM ...
    Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
  • Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường tại Việt Nam Từ ngày 6-7 tháng 01 năm 2011, taị Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (số 34 Lê Lợi, TP Huế) sẽ diễn ra hội thảo “Thúc đẩy ...
    Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 30. Xem nội dung khác »

Comments