Thông báo đăng ký và cấp phát đồng phục áo sơ mi, đồng phục thể dục cho sinh viên các lớp khóa nhập học năm 2010 ( 05/10/2010)

đăng 21:04, 8 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Nhằm đảm bảo công tác đăng ký kích cỡ, may, cấp phát đồng phục cho sinh viên các lớp khóa nhập học năm 2010, Nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện tốt các công việc theo hướng dẫn sau:

I.   ĐĂNG KÝ ĐỒNG PHỤC

1.  Áo sơ mi

Giáo viên Chủ nhiệm thực hiện công việc theo các bước hướng dẫn sau:

 • Liên hệ Bộ phận Kế toán (A.Tuyên) để viết phiếu xuất kho mẫu áo đăng ký (Áo nam: Size 2, Size 3; Áo nữ: Size1, size2, size3).
 • Liên hệ Thủ kho (A.Định) để nhận mẫu theo phiếu xuất đã viết.
 • Thực hiện cho SV mặc thử áo và mỗi SV phải ký xác nhận size áo mình đã chọn vào mục chữ ký trên bảng đăng ký.
 • Thống kê số lượng áo theo từng loại size và theo Nam, Nữ (Chú ý: Tổng số size đăng ký phải bằng số lượng SV trên danh sách chính xác của lớp).
 • Photo bảng đăng ký làm 02 bản, bản gốc nộp cho Bộ phận Kế toán (A.Tuyên) để tổng hợp số lượng, chuẩn bị đồng phục phát cho SV, bản còn lại GVCN giữ để SV ký nhận áo khi cấp phát và GVCN nộp lại về cho A.Tuyên để quyết toán nhận- phát theo từng lớp.
 • Nhập lại các áo mẫu tại kho (A.Định) ngay sau khi SV đăng ký để các lớp khác tiếp tục nhận mẫu (do mẫu có hạn)

2.  Đồng phục thể dục: Do chất liệu bằng vải thun có độ co giản tốt nên việc đăng ký size tỷ lệ theo đăng ký size áo sơmi (SV không cần đăng ký).

Chú ý:

 • GVCN hoàn thành và nộp lại bảng đăng ký chậm nhất đến ngày 15/10/2010 để kịp gửi số liệu đi may.
 • Những học sinh nghỉ học liên tục buộc phải qui định size trung bình (size2).
 • Các trường hợp SV không mặc vừa áo mẫu thì đăng ký size 0 (nhỏ nhất) hoặc size 4 (lớn nhất).

II.  CẤP PHÁT ĐỒNG PHỤC

1.  Áo sơ mi

 • GVCN liên hệ Bộ phận Kế toán (A.Tuyên) để nhận 01 phiếu xuất kho áo sơ mi với số lượng từng size đúng theo số lượng đã thống kê và 01 phiếu xuất kho đồng phục thể dục (Không nhờ SV nhận thay).
 • GVCN liên hệ Thủ kho (A.Định) để nhận đồng phục theo phiếu xuất.
 • Phát áo sơ mi cho SV đúng theo size đã đăng ký.

2.  Đồng phục thể dục

Qui định cấp phát đồng phục thể dục dựa theo đăng ký kích cỡ áo sơ mi, qui đổi size như sau:

 • Nam đăng ký size 2, size 3, size 4 và nữ đăng ký size 3, Size 4: Phát size XL (Cỡ lớn)
 • Nữ đăng ký size 0, size 1, size 2, và nam đăng ký size 0 : Phát size L (Cỡ nhỏ)

Lưu ý: Từng SV phải ký nhận vào cả hai cột nhận áo sơ mi, đồng phục thể dục khi nhận từng loại để tránh sai sót, khiếu nại sau này.

III.  BÁO CÁO

GVCN tổng kết tình hình phát đồng phục cho SV (theo bảng qui định dưới đây) và nộp về cho A.Tuyên (Phòng Kế toán) sau 15 ngày, kể từ ngày nhận phiếu xuất kho để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

IV.  BIỂU MẪU

 

Thông báo của Trường

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch học môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Sinh viên kích chọn file đính kèm để xem chi tiết
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Comments