Lịch thi TN Tin học chuyên ngành lần 2 bậc TCCN 2.3 năm - 29/05/2010

đăng 20:38, 8 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Lịch thi tốt nghiệp Tin học chuyên ngành lần 2 
Bậc: TCCN 2.3 năm - Khoá: 2007 - 2009

STTMÔN THI Thời gianLớp Phòng thiGhi chú
1TIN HỌC VĂN PHÒNG7h00-9h00 Ngày 08/11/2009Tất cả các ngànhROOM2 
2COREL DRAW7h00-9h00 Ngày 08/11/2009Tin học ứng dụngROOM3 
3TIN HỌC VĂN PHÒNG9h15-11h00 Ngày 08/11/2009Tất cả các ngànhB311
B312
B313
 
4THIẾT KẾ WEB9h15-11h00 Ngày 08/11/2009Tin học ứng dụngROOM2 
5KỸ THUẬT ĐÁNH MÁY13h00-15h00 Ngày 08/11/2009Tất cả các ngànhROOM3
ROOM4
 
6PHOTOSHOP13h00-15h00 Ngày 08/11/2009Tin học ứng dụngROOM2 
7AUTOCAD15h15-17h00 Ngày 08/11/2009Các ngành: XDDD và XDCĐROOM2 
8MICROSOFT ACCESS15h15-17h00 Ngày 08/11/2009Các ngành: Kinh doanh, du lịch và hành chính văn thưROOM3 
9KẾ TOÁN MÁY15h15-17h00 Ngày 08/11/2009Kế toán doanh nghiệpROOM4 
10CURUIT MAKER15h15-17h00 Ngày 08/11/2009Điện CN và DDROOM2 

* Lưu ý: Ký hiệu ROOM2, ROOM3, ROOM4 là phòng thực hành công nghệ thông tin.
 

Thông báo của trường

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v SV khóa 2010 học tập đầu khóa đợt cuối BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đà Nẵng, ngày …  tháng 12 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch học môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Sinh viên kích chọn file đính kèm để xem chi tiết
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Comments