Thông báo sinh viên xem lịch thi học kỳ I - năm học 2010-2011

đăng 02:37, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Phòng đào tạo sẽ tiếp tục cập nhật lịch thi...., Sinh viên thường xuyên đăng nhập cổng thông tin hổ trợ học tập để cập nhật thông tin. Sinh viên chưa đăng nhập được, liên hệ tổ nhà trường điện tử (hiendt@donga.edu.vn, sondm@donga.edu.vn) để được hổ trợ. 


Bậc Đại học hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT Điện khóa 2010-2014
Bậc Đại học hệ chính quy - Ngành Kế toán khóa 2010-2014
Bậc Đại học hệ chính quy - Ngành Quản trị kinh doanh khóa 2010-2014
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT XD cầu đường khóa 2010-2013
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT XD Dân dụng khóa 2010-2013
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Việt Nam học khóa 2010-2013
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Quản trị văn phòng khóa 2010-2013
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ thông tin khóa 2010-2013
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Kế toán khóa 2010-2013
 Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT Điện khóa 2010-2013
 Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Điện khóa 2010-2012
Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Tin học khóa 2010-2012
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Quản trị kinh doanh 2010-2013


Phòng Đào tạo - Lịch thi

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 25. Xem nội dung khác »

ċ
35.mht
(80k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
36.mht
(51k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
37.mht
(47k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
38.mht
(165k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
39.mht
(190k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
40.mht
(101k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
41.mht
(88k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
42.mht
(108k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
43.mht
(158k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
44.mht
(53k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
45.mht
(56k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
46.mht
(144k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
ċ
47.mht
(136k)
Đỗ Thế Hiền,
00:48, 15 thg 6, 2011
Comments