Đại học Đông Á - Phòng Đào tạo - Thông báo

Đại học Đông Á - Phòng đào tạo - Thông báo

 • Danh sách được công nhận tốt nghiệp liên thông TCCN lên Cao đẳng - Khóa: 2009-2011 ( 24/03/2011) Danh sách được công nhận tốt nghiệp Bậc: Liên thông TCCN lên Cao đẳng Khóa: 2009-2011 - Đợt xét ngày: 21/03/2011 Sinh viên kích vào các mục tải ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo lịch học các môn Kỹ năng Phòng đào tạo Thông báo lịch học các môn Kỹ năng. Đè nghị Sinh viên vào trang sinhvien.donga.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất.Kỹ năng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo thời gian xét công nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học Liên thông khóa I (2009 – 2011), Cao đẳng Liên thông khóa III (2009 –2011)   TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      PHÒNG ĐÀO TẠO                              Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc       Số:  TBCPB/PĐT                               Đà Nẵng, ngày    tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo Lịch thi các Bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học và TCCN liên thông lên Cao đẳng Thông báo Lịch thi các Bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học  và TCCN liên thông lên Cao đẳngSinh viên thường xuyên vào cổng thông tin dành cho ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo v/v giảng viên cơ hữu in danh sách, nhập điểm  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             Số : 112./ĐHĐA-ĐT                                                                                                                                                                      ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 15. Xem nội dung khác »

Danh sách được công nhận tốt nghiệp liên thông TCCN lên Cao đẳng - Khóa: 2009-2011 ( 24/03/2011)

đăng 20:55, 29 thg 3, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

Danh sách được công nhận tốt nghiệp

Bậc: Liên thông TCCN lên Cao đẳng

Khóa: 2009-2011 - Đợt xét ngày: 21/03/2011

Sinh viên kích vào các mục tải về hoặc chọn mục Xem trong danh sách đính kèm file  bên dưới bản tin này.


Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 07TLDL)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 07TLKD)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 07TLKT)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 07TLTH)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 07TLVP)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 07TLXC)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 07TLXD)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 09CDLTDL)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 09CDLTKD)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 09CDLTKT)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 09CDLTTH)
Danh sách công nhận tốt nghiệp - Tải file này để xem (Lớp 09CDLTVP
 
Nguồn: donga.edu.vnThông tin Tuyển sinh

 • Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển Đại học văn bằng 2 hệ chính quy webdanang.com  - Trường Đại học Đông Á thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển bậc Đại học văn bằng 2 hệ chính quy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo tuyển sinh năm 2011 1.  Bậc Đại học chính quy 4 nămThời gian nhận hồ sơ xét tuyển: đến hết ngày 30/09/2011Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2010 ngành Báo chí và ngành Công tác xã hội Trường Đại học Đông Á liên kết với trường Đại học Khoa học Huế trân trọng thông báo tuyển sinh Đại học Báo chí và Đại học Công tác xã ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Thông tin - Thông báo

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Thông tin Phòng CT HSSV

 • Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2010-2011 Sinh viên xem kết quả dưới đây theo từng bậc học theo các liên kết dưới đây hoặc chọn Xem ở file đính kèm.1. Đại học khoá 2009 - 2013 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2009-2010 - 01/09/2010 SV tải các file dưới đây theo bậc học của minh1. Kết quả đánh giá rèn luyện các lớp bậc Đại học2. Kết quả đánh giá rèn luyện ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kế hoạch Hoạt động Đoàn chào mừng 20/11 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10 VÀ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2010 1. KẾ HOẠCH THÁNG 10:1. Hướng dẫn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Thông tin tuyển dụng

 • Đại học Đông Á thông báo Tuyển dụng giảng viên năm 2011 ĐẠI HỌC ĐÔNG Á THÔNG BÁO MỜI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN Trường Đại học Đông Á trân trọng mời tuyển dụng: Stt Chức danh Số lượng 1 Giảng viên ngành ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Đại học Đông Á thông báo Tuyển dụng Cán bộ năm 2011 THÔNG BÁO MỜI TUYỂN DỤNGTrường Đại học Đông Á trân trọng mời tuyển dụng:SttChức danhYêu cầu chuyên mônSố lượngPhó phòng1Phó phòng Nhân ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Giảng Viên Khoa Ngoại Ngữ Chức DanhChức Danh:Giảng Viên Khoa Ngoại NgữMã việc làm:Thông tin công tyTên công ty:Trường Đại Học Đông ÁHồ sơ công ty:Trường Đại ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 17. Xem nội dung khác »

Tuyển sinh Đại học: Đà Nẵng và Miền Trung

Tin nổi bật

 • Cố vượt đường sắt đang cảnh báo tàu đến, 1 người chết  Webdanang - Khoảng 9g30 ngày 8-5, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại điểm giao với đường Trần Rịa (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) khiến anh ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lại thêm một tàu du lịch bị chìm ở vịnh Hạ Long  Webdanang - Khoảng 15h chiều 8/5, một tàu du lịch đã bị đâm chìm trên vịnh Hạ Long. Trên chuyến tàu có 8 du khách người Pháp và một số ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Hội nghị Cấp cao ASEAN 18 kết thúc thành công  Webdanang - Chiều 8/5, các nhà lãnh đạo ASEAN đã dự lễ bế mạc, kết thúc thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 18 tại Jakarta (Indonesia). Các ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tạm giữ kẻ chủ mưu tra tấn người dã man ở Nghệ An Anh Tới với nhiều với thương, bầm tụ máu trên lưng, mông và chân Webdanang - Hôm qua, thượng tá Dương Phúc Thành - Trưởng công an H.Tân Kỳ (Nghệ An ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Lũy mang tầm vóc quốc tế  Webdanang - Trường Lũy Quảng Ngãi được các chuyên gia so sánh ngang tầm với di tích tường thành Hadrian (miền bắc nước Anh) đang cần được bảo tồn và phát ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 1377. Xem nội dung khác »

Tin Xã hội

 • Điêu đứng vì lời đồn “dịch tai xanh”  Webdanang - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình khẳng định chưa có dịch tai xanh trên địa bàn, trong khi người dân khắp các huyện, thành phố đồn nhau “lợn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Cướp giật rình rập du khách  Webdanang - Tại cuộc gặp với lãnh đạo TP.HCM cuối tháng trước, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Christopher C.Twomey khuyến cáo chính quyền địa phương cần có ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Heo rừng tấn công người, quậy phá thôn bản  Webdanang  - Chiều ngày 6/5, ông Pơloong Chiến - Chủ tịch UBND xã Ating (huyện Đông Giang, Quảng Nam) xác nhận, trong lúc đang chăn bò trong rừng, một người dân ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trộm chó bị truy đuổi, ngã xe máy tử vong  Webdanang  - Tối 5/5, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhân nam không rõ danh tính bị chấn thương sọ não khá nặng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri  Webdanang  - Ngày 6-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục tiếp xúc, gặp gỡ với cử tri. Cử tri ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 1626. Xem nội dung khác »

Thế giới Teen - Sinh viên

 • Những ảo tưởng của các cô nàng trong tình yêu  Webdanang - Con gái khi yêu thường mắc phải một sai lầm, đó là quá ảo tưởng trong tình yêu. Đây chính là thủ phạm dẫn bạn đến những lựa chọn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Đại ca của bầy cậu nhóc vẫn là… cô nhóc  Webdanang - Bề ngoài là một cô gái nhưng bạn bè ai cũng nói nó nghịch ngợm như một đứa con trai...Nhìn bề ngoài nó là một đứa con gái ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Nhọc nhằn SV làm người mẫu trang điểm  Webdanang - Làm người mẫu trang điểm không phải nghề mới mẻ nhưng vẫn là công việc hấp dẫn đối với nữ sinh viên bởi nó nhẹ nhàng, không bó buộc ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Chế truyện tranh Doraemon  Webdanang - Chế lại truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản Doraemon đang thật sự gây sốt trên cộng đồng mạng. Có hẳn Hội Những người thích chế Doraemon trên Facebook ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tuyển 600 phó chủ tịch xã trẻ  Webdanang - Ngày 5.5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thảo luận, lấy ý kiến triển khai, thực hiện dự án tuyển chọn 600 trí thức ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 565. Xem nội dung khác »

Giáo dục giới tính


Tuyển sinh ĐH - TP.HCM

Tuyển sinh ĐH - Hà Nội


Thông báo lịch học các môn Kỹ năng

đăng 21:03, 19 thg 3, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

Phòng đào tạo Thông báo lịch học các môn Kỹ năng. Đè nghị Sinh viên vào trang sinhvien.donga.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất.

Phòng Đào tạo - Thông báo

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 15. Xem nội dung khác »

Thông tin - Thông báo

 • THÔNG BÁO Về việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 03/ 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   KHOA NGOẠI NGỮ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         Số: 03/TB/KNN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO V/v triệu tập sinh viên về dự Lễ Tốt nghiệp BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  …./TB-ĐH ĐA/HSSV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo về việc xem truyền hình trực tiếp Đại Hội đảng Toàn Quốc Lần thứ XI  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đà Nẵng, ngày 11 tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 19. Xem nội dung khác »

Thông tin Phòng CT HSSV

 • Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2010-2011 Sinh viên xem kết quả dưới đây theo từng bậc học theo các liên kết dưới đây hoặc chọn Xem ở file đính kèm.1. Đại học khoá 2009 - 2013 ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2009-2010 - 01/09/2010 SV tải các file dưới đây theo bậc học của minh1. Kết quả đánh giá rèn luyện các lớp bậc Đại học2. Kết quả đánh giá rèn luyện ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Kế hoạch Hoạt động Đoàn chào mừng 20/11 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10 VÀ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2010 1. KẾ HOẠCH THÁNG 10:1. Hướng dẫn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Tuyển sinh Đại học 2011-2012: Đà Nẵng và Miền Trung

Thông tin Tuyển sinh

 • Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển Đại học văn bằng 2 hệ chính quy webdanang.com  - Trường Đại học Đông Á thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển bậc Đại học văn bằng 2 hệ chính quy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo tuyển sinh năm 2011 1.  Bậc Đại học chính quy 4 nămThời gian nhận hồ sơ xét tuyển: đến hết ngày 30/09/2011Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2010 ngành Báo chí và ngành Công tác xã hội Trường Đại học Đông Á liên kết với trường Đại học Khoa học Huế trân trọng thông báo tuyển sinh Đại học Báo chí và Đại học Công tác xã ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 9. Xem nội dung khác »

Thông tin tuyển dụng

 • Đại học Đông Á thông báo Tuyển dụng giảng viên năm 2011 ĐẠI HỌC ĐÔNG Á THÔNG BÁO MỜI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN Trường Đại học Đông Á trân trọng mời tuyển dụng: Stt Chức danh Số lượng 1 Giảng viên ngành ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Đại học Đông Á thông báo Tuyển dụng Cán bộ năm 2011 THÔNG BÁO MỜI TUYỂN DỤNGTrường Đại học Đông Á trân trọng mời tuyển dụng:SttChức danhYêu cầu chuyên mônSố lượngPhó phòng1Phó phòng Nhân ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Giảng Viên Khoa Ngoại Ngữ Chức DanhChức Danh:Giảng Viên Khoa Ngoại NgữMã việc làm:Thông tin công tyTên công ty:Trường Đại Học Đông ÁHồ sơ công ty:Trường Đại ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 17. Xem nội dung khác »

Thông báo thời gian xét công nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học Liên thông khóa I (2009 – 2011), Cao đẳng Liên thông khóa III (2009 –2011)

đăng 16:43, 23 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG ĐÀO TẠO                              Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

       Số:  TBCPB/PĐT                               Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 2011

 

THÔNG BÁO

 

V/v thời gian xét công nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học Liên thông khóa I (2009 – 2011), Cao đẳng Liên thông khóa III (2009 – 2011)

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch đào tạo bậc Đại học liên thông khóa I (2009 – 2011).

Nay, Phòng Đào tạo trường Đại học Đông Á thông báo các mốc thời gian cuối khóa học như sau:

 

 I. Bậc Đại học liên thông khóa I (2009 – 2011):

 1.     Thời gian xét công nhận tốt nghiệp: Ngày 26/02/2011.

2.     Thời gian công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp (www.donga.edu.vn;bảng thông báo tại trường)Ngày 28/02/2011.

 3.     Thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp cuối khóa: Ngày 30/03/2011.

4.     Thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm: Ngày 30/03/2011.

5.     Thời gian cấp bằng tốt nghiệp: Ngày 26 và 27/04/2011. (Nếu trong hai ngày trên sinh viên chưa tới nhận bằng được thì phòng Đào tạo tiếp tục cấp bằng vào chiều thứ 7 hằng tuần)

II. Bậc Cao đẳng liên thông khóa III (2009 – 2011):

1.     Thời gian xét công nhận tốt nghiệp: Ngày 21/03/2011.

2.     Thời gian công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp ( www.donga.edu.vn;bảng thông báo tại trường)Ngày 23/03/2011.

3.     Thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp cuối khóa: Ngày 30/03/2011.

4.     Thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm: Ngày 30/03/2011.

5.     Thời gian cấp bằng tốt nghiệp: Ngày 30 và 31/05/2011. (Nếu trong hai ngày trên sinh viên chưa tới nhận bằng được thì phòng Đào tạo tiếp tục cấp bằng vào chiều thứ 7 hằng tuần)

 

Nhận được thông báo này yêu cầu sinh viên và các đơn vị liên quan thực hiện đúng các mốc thời gian đã được thông báo trên.


 

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

-          Sv bậc Đại học LT khoá I;

-          Sv bậc Cao đẳng LT khóa II;                                       đã ký

-          Lưu VTĐT.


Thông báo Lịch thi các Bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học và TCCN liên thông lên Cao đẳng

đăng 17:52, 17 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

Thông báo Lịch thi các Bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học  và TCCN liên thông lên Cao đẳng

Sinh viên thường xuyên vào cổng thông tin dành cho Sinh viên ( Xem điểm, góp ý) để cập nhật thông tin nhanh nhất.


Thông báo v/v giảng viên cơ hữu in danh sách, nhập điểm

đăng 00:36, 6 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền


 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           

  Số : 112./ĐHĐA-ĐT                                                                                                                                                                     

                                                                                   Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2010

 THÔNG BÁO

V/v giảng viên cơ hữu in danh sách, nhập điểm

       Theo quy định nhà trường đối với giảng viên cơ hữu lập hồ sơ lên lớp và nhập điểm vào chương trình quản lý,

Nay phòng Đào tạo thông báo đến :

1.Giáo vụ Khoa:

- Phân quyền học phần và hướng dẫn cho Giảng viên cơ hữu khoa mình in danh     sách và nhập điểm cho học phần mà giảng viên đó giảng dạy.

- Nhận và kiểm tra, ký giao nhận toàn bộ bảng điểm gốc từ giảng viên cơ hữu.

- Khoá quyền nhập điểm của giảng viên cơ hữu trên phần mềm Giảng viên hợp tác.

- Bàn giao toàn bộ bảng điểm gốc về phòng Đào tạo chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày thi.

2. Giảng viên cơ hữu:

- Truy cập vào trang http://cbgv.donga.edu.vn/ , vào Khối quản lý các khoa, vào Giảng viên hợp tác để in danh sách và nhập điểm cho học phần mình giảng dạy.

- In các loại danh sách: danh sách điểm danh, danh sách kiểm tra điểm bộ phận, danh sách vào điểm bộ phận, danh sách điểm tổng kết lần 1, 2  đã nhập trên máy.

- Nhập và thông báo điểm chính xác cho sinh viên, chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày thi phải công bố điểm trên mạng.

- Photo nhân bản lưu lại toàn bộ bảng điểm gồm: danh sách điểm bộ phận, danh sách kiểm tra điểm bộ phận, danh sách điểm thi, danh sách điểm tổng kết đã nhập trên máy và bàn giao toàn bộ bảng điểm gốc trên cho giáo vụ các khoa.

Vậy nhà trường thông báo cho giáo vụ các khoa và toàn bộ giảng viên cơ hữu biết để thực hiện.

 

                                                                                                   TP.ĐÀO TẠO

 Nơi nhận :

- Khoa                                                                                                Đã ký

- Lưu Đào                                                                                 Th.s Đỗ Trọng Tuấn

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Hoạt động Hợp tác quốc tế

 • Xúc tiến hợp tác đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với đại học CSU Long Beach, Hoa Kỳ  Webdanang.com – Sáng 20/1/2011, trường đại học Đông Á đã có buổi tiếp xúc và làm việc với đại diện trường California State University Long Beach về cơ ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tập huấn Kĩ năng thuyết trình với chuyên gia PUM, Hà Lan Nhằm phát triển Kĩ năng thuyết trình cho sinh viên, chiều ngày 29.12 thạc sĩ Corry Ehlen, chuyên gia về kĩ năng mềm của tổ chức giáo dục PUM ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường tại Việt Nam Từ ngày 6-7 tháng 01 năm 2011, taị Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (số 34 Lê Lợi, TP Huế) sẽ diễn ra hội thảo “Thúc đẩy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 30. Xem nội dung khác »

Thông tin về Trường

 • Biểu tượng Đại học Đông Á BIỂU TƯỢNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ÁHoa Anh Đào không chỉ được yêu thích ở vùng Đông ÁLoài hoa mà ai cũng ngưỡng mộMàu hoa như sự vươn ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Lịch sử phát triển 1. Tổng quan:          » Trường Đại học Đông Á (tên giao dịch tiếng Anh: Dong A University)         » Thông tin về hệ thống nhà trường:            - Tại Đà Nẵng : Trường Đại học Đông ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông điệp từ Lãnh đạo - ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG CHẤT LƯỢNG CHÚNG TA PHẢI LÀM VIỆC CHẤT LƯỢNG! PHÁT BIỂU CỦA CT.HĐQT - Bà Nguyễn Thị Anh Đào tại LỄ TỐT NGHIỆP VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM SV 14/08/2010Kính thưa Quý vị!Trước hết, cho ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

Đại học Đông Á, Sinh viên và cộng đồng

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 13. Xem nội dung khác »

Thông báo triển khai thu phiếu thông tin sinh viên

đăng 00:33, 6 thg 1, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền 
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:   01   /TB-PĐT/2010                                                    Đà Nẵng, ngày18  tháng12  năm 2010

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai thu phiếu thông tin sinh viên

 

          Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của nhà trường;

          Căn cứ vào kế hoạch in, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Phòng Đào tạo.

          Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường nhận văn bằng, chứng chỉ không sai sót thông tin trong văn bằng, chứng chỉ.

          Nay phòng Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa:

-         Đại học liên thông khóa I (09ĐHLT) (2009 – 2011);

-         Cao đẳng liên thông khóa III (09CĐLT) (2009 – 2011);

-         Cao đẳng chính quy khóa III (08CD) (2008 – 2011);

-         Cao đẳng chính quy khóa IV (09CĐ) (2009 – 2012);

-         Trung cấp chuyên nghiệp khóa VIII (09…) (2009 – 2011);

-         Trung cấp chuyên nghiệp khóa VIII hệ 2,3 năm (09…)(2009 – 2011);

Các khóa sinh viên trên nộp các giấy tờ sau:

1.     Giấy khai sinh (nộp bản sao).

2.     Phiếu thông tin sinh viên (theo mẫu) có chử ký và ghi rõ họ và tên sinh viên.

3.     02 ảnh 3x4 (dán vào phiếu thông tin sinh viên).

Hướng dẫn các các bước thu và lập phiếu thông tin sinh viên như sau:

          Giáo viên chủ nhiệm cử Ban Cán sự lớp đến văn phòng Khoa của mình, liên hệ giáo vụ khoa nhận mẫu phiếu sau đó photo số lượng theo danh sách lớp và phát cho sinh viên. Ban Cán sự lớp đôn đốc nhắc nhở sinh viên lớp điền đầy đủ thông tin vào mẫu phiếu và nộp cho Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên chủ nhiệm thu lại phiếu sắp xếp theo thứ tự AnphaB sau đó đóng thàng tập.

          Tập phiếu thông tin sinh viên gồm:

1.     Tờ bìa tập phiếu thông tin: Dùng giấy bìa màu cứng, phải ghi rõ tên khoa, ngành, lớp và tên Giáo viên chủ nhiệm.

2.     Danh sách lớp: Giáo viên chủ nhiệm tự lập và đánh dấu vào danh sách theo cột: đã nộp, chưa nộp (danh sách phải có đầy đủ chữ ký của lớp trưởng và Giáo viên chủ nhiệm)

3.     Mỗi phiếu thông tin sinh viên kèm 1 bản giấy khai sinh phía sau và đóng thành một tập theo đúng danh sách lớp.

Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành và nộp về phòng Đào tạo (cô Hồng) chậm nhất vào 16h ngày 15/01/2011. Nếu đến thời gian trên Giáo viên chủ nhiệm nào không nộp phiếu và nộp tập phiếu không đúng theo hướng dẫn, phòng Đào tạo đánh giá xếp loại tháng. Vậy đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp sau khi nhận thông báo này triển khai ngay công việc trên.

 Nơi nhận:

 

-         Phòng QLCL;                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO

-          Các Khoa;

-          GVCN

-         Lưu PĐT.

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Hoạt động Hợp tác quốc tế

 • Xúc tiến hợp tác đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với đại học CSU Long Beach, Hoa Kỳ  Webdanang.com – Sáng 20/1/2011, trường đại học Đông Á đã có buổi tiếp xúc và làm việc với đại diện trường California State University Long Beach về cơ ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Tập huấn Kĩ năng thuyết trình với chuyên gia PUM, Hà Lan Nhằm phát triển Kĩ năng thuyết trình cho sinh viên, chiều ngày 29.12 thạc sĩ Corry Ehlen, chuyên gia về kĩ năng mềm của tổ chức giáo dục PUM ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường tại Việt Nam Từ ngày 6-7 tháng 01 năm 2011, taị Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (số 34 Lê Lợi, TP Huế) sẽ diễn ra hội thảo “Thúc đẩy ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 30. Xem nội dung khác »

Thông báo v/v nộp lệ phí thi KTV tin học chuyên ngành

đăng 04:49, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

THÔNG BÁO 


Mời tất cả sinh viên trung cấp khóa 8 (2009-2011) tham dự kỳ thi Tốt nghiệp KTV tin học chuyên ngành đợt 1 ngày 12/12/2010, đến Phòng Kế toán (Phòng A.206) để hoàn thành học phí và nộp lệ phí thi.

Mức lệ phí : 20.000đ/ Môn thi

Số môn thi : 3 môn (Môn Tin học VP bao gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Thi rớt 1 trong 2 phần phải thi lại cả hai).

SV mang phiếu thu lệ phí nộp cho CB coi thi theo từng môn thi.

Để giúp SV giảm bớt thời gian chờ đợi, đề nghị BCS lớp cử người thu tập trung theo DS lớp, mang tiền và danh sách về Phòng Kế toán nộp và nhận phiếu thu.

 Bộ phận Kế toán tổ chức phục vụ sinh viên từ nay đến hết ngày 10/12/2010. Sinh viên phải hoàn thành học phí, lệ phí mới đủ điều kiện vào phòng thi
.

Đại học Đông Á - Phòng đào tạo - Thông báo

 • Danh sách được công nhận tốt nghiệp liên thông TCCN lên Cao đẳng - Khóa: 2009-2011 ( 24/03/2011) Danh sách được công nhận tốt nghiệp Bậc: Liên thông TCCN lên Cao đẳng Khóa: 2009-2011 - Đợt xét ngày: 21/03/2011 Sinh viên kích vào các mục tải ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo lịch học các môn Kỹ năng Phòng đào tạo Thông báo lịch học các môn Kỹ năng. Đè nghị Sinh viên vào trang sinhvien.donga.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất.Kỹ năng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo thời gian xét công nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học Liên thông khóa I (2009 – 2011), Cao đẳng Liên thông khóa III (2009 –2011)   TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      PHÒNG ĐÀO TẠO                              Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc       Số:  TBCPB/PĐT                               Đà Nẵng, ngày    tháng ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo Lịch thi các Bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học và TCCN liên thông lên Cao đẳng Thông báo Lịch thi các Bậc Cao đẳng liên thông lên Đại học  và TCCN liên thông lên Cao đẳngSinh viên thường xuyên vào cổng thông tin dành cho ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo v/v giảng viên cơ hữu in danh sách, nhập điểm  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             Số : 112./ĐHĐA-ĐT                                                                                                                                                                      ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 15. Xem nội dung khác »

Thông báo sinh viên xem lịch thi học kỳ I - năm học 2010-2011

đăng 02:37, 25 thg 12, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Phòng đào tạo sẽ tiếp tục cập nhật lịch thi...., Sinh viên thường xuyên đăng nhập cổng thông tin hổ trợ học tập để cập nhật thông tin. Sinh viên chưa đăng nhập được, liên hệ tổ nhà trường điện tử (hiendt@donga.edu.vn, sondm@donga.edu.vn) để được hổ trợ. 


Bậc Đại học hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT Điện khóa 2010-2014
Bậc Đại học hệ chính quy - Ngành Kế toán khóa 2010-2014
Bậc Đại học hệ chính quy - Ngành Quản trị kinh doanh khóa 2010-2014
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT XD cầu đường khóa 2010-2013
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT XD Dân dụng khóa 2010-2013
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Việt Nam học khóa 2010-2013
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Quản trị văn phòng khóa 2010-2013
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ thông tin khóa 2010-2013
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Kế toán khóa 2010-2013
 Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Công nghệ KT Điện khóa 2010-2013
 Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Điện khóa 2010-2012
Bậc Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Tin học khóa 2010-2012
Bậc Cao đẳng hệ chính quy - Ngành Quản trị kinh doanh 2010-2013


Phòng Đào tạo - Lịch thi

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 25. Xem nội dung khác »

THÔNG BÁO V/v Cấp bằng tốt nghiệp chính quy cho sinh viên bậc Cao đẳng khóa II (2007-2010) xét tốt nghiệp lần I

đăng 01:11, 5 thg 11, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:…/TB-ĐHĐA/ĐT                             Đà Nẵng, ngày 01  tháng 11 năm 2010


THÔNG BÁO

V/v cấp bằng tốt nghiệp chính quy cho sinh viên

bậc Cao đẳng khóa II (2007-2010) xét tốt nghiệp lần I

 
              Căn cứ kết quả đào tạo và quyết định về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng chính q uy khóa II(2007-2010).

 Nay phòng Đào tạo thông báo đến SV bậc Cao đẳng khóa II(2007-2010) về trường nhận bằng tốt nghiệp chính quy.

Thời gian cấp phát: Từ ngày 22.11.2010 đến ngày 30.11.2010.

Đối tượng cấp phát: SV tốt nghiệp Cao đẳng chính quy khóa II xét tốt nghiệp lần 1.

Chú ý: Khi sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp sinh viên phải mang và làm các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân gốc (photo công chứng) hoặc sổ hộ khấu (photo công chứng).

- Giấy ủy quyền có xác nhận địa phương (nếu nhận thay).

- Nộp lệ phí nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm.

Vậy, phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể SV nắm rõ để thực hiện.

Nơi nhận:                                                     P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Các khoa;

Lưu: VT                                                                                                                       Đã ký 

                       NGUYỄN ĐỨC HỒNG

1-10 of 15