Thông báo v/v thi HSSV giỏi Tiếng Anh cấp khoa

đăng 01:55, 24 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       KHOA NGOẠI NGỮ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                 
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2011
THÔNG BÁO
V/v thi HSSV giỏi tiếng Anh cấp khoa năm học 2010-2011
Kính gửi: -    GVCN tất cả các lớp
-         HSSV toàn trường
Thực hiện kế hoạch thi HSSV giỏi tiếng Anh năm học 2010 - 2011, nay Khoa Ngoại ngữ thông báo cuộc thi HSSV giỏi tiếng Anh cấp khoa năm học 2010 – 2011 cụ thể như sau:
1.   Đối tượng tham gia: HSSV các lớp đã đăng ký.
2.      Ngày thi: 13h30 ngày 17/01/2011.
3.      Địa điểm thi: Hội trường C2 trường Đại học Đông Á.
4.      Hình thức thi: Thi trắc nghiệm (60 phút) và viết theo chủ đề (30 phút)
Khoa Ngoại ngữ đề nghị các thí sinh dự thi tự ôn tập và tham gia kỳ thi đạt chất lượng cao.
 KHOA NGOẠI NGỮ
 
  
ThS. Nguyễn Ngọc Hà
Comments