Lịch làm việc của Trưởng khoa tháng 2_2011

đăng 01:54, 24 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
  

LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỞNG KHOA THÁNG 2

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Tuần 1

Thứ 3

(01/02)

14h-17h

 

Nghỉ Tết

Thứ 4

(02/02)

14h-17h

 

Nghỉ Tết

Thứ 5

(03/02)

14h-17h

 

Nghỉ Tết

Thứ 6

(04/02)

14h-17h

 

Nghỉ Tết

Thứ 7

(05/02)

14h-18h

 

Nghỉ Tết

Tuần 2

Thứ 2

(07/02)

14h-17h

 

 

Nghỉ Tết

Thứ 3

(08/02)

14h-17h

A204

Họp về mục tiêu nhiệm vụ quản lý

Thứ 4

(09/02)

14h-17h

VP Khoa

Làm việc tại khoa

Thứ 5

(10/02)

08h-11h

A204

Họp bàn:

-         Xuất bản tập san số 2;

      -    Hội nghị khoa học khoa.

Thứ 6

(11/02)

14h-17h

HTC2

Lễ khen thưởng và gặp mặt đầu năm:

-  Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ năm 2010
-  BGH gặp mặt CBGVNV đầu năm
-  Chủ tịch HĐQT công bố mục tiêu 2011

Thứ 7

(12/02)

14h - 17h

VP Khoa

Làm việc tại khoa

Tuần 3

Thứ 2

(14/02)

08h-11h

A204

Họp góp ý cho một thành viên BGH về sự thiếu kết nối hợp tác.

Thứ 3

(15/02)

14h-17h

VP Khoa

Làm việc tại khoa

Họp khoa

Thứ 4

(16/02)

08h-11h

A204

Họp về việc góp ý cho một Giáo vụ.

Thứ 5

(17/02)

14h-

- 17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Thứ 6

(18/02)

14h-17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Thứ 7

(19/02)

14h-17h

VP Khoa

Làm việc tại khoa

BGH làm việc với khoa Ngoại ngữ về rà soát tình hình thực hiện kế hoạch tháng 2/2011.

Tuần 4

 

Thứ 2

(21/02)

14h-

-17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Thứ 3

(22/02)

14h-

17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Họp khoa

Thứ 4

(23/02)

14h-17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Thứ 5

(24/02)

14h-17h

A204

Công bố các tiêu chí đánh giá đạt mục tiêu từng đơn vị, phòng ban, GV-CB, và kiểm tra tuyền thông sau 5 ngày

Thứ 6

(25/02)

14h-17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Thứ 7

(26/02)

9h30

14h-

17h00

A201

A204

 

Họp chi ủy tháng 2

Họp rà soát tình hình thực hiện kế hoạch tháng 2/2011 và triển khai kế hoạch tháng 3/2011.

Tuần 5

Thứ 2

(28/02)

14h-

16h30 -17h

VP Khoa

A302

 

Làm việc tại khoa

Họp chi bộ tháng 2

Comments