Thông tin - thông báo

Thông báo v/v thi HSSV giỏi Tiếng Anh cấp khoa

đăng 01:55, 24 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       KHOA NGOẠI NGỮ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                 
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2011
THÔNG BÁO
V/v thi HSSV giỏi tiếng Anh cấp khoa năm học 2010-2011
Kính gửi: -    GVCN tất cả các lớp
-         HSSV toàn trường
Thực hiện kế hoạch thi HSSV giỏi tiếng Anh năm học 2010 - 2011, nay Khoa Ngoại ngữ thông báo cuộc thi HSSV giỏi tiếng Anh cấp khoa năm học 2010 – 2011 cụ thể như sau:
1.   Đối tượng tham gia: HSSV các lớp đã đăng ký.
2.      Ngày thi: 13h30 ngày 17/01/2011.
3.      Địa điểm thi: Hội trường C2 trường Đại học Đông Á.
4.      Hình thức thi: Thi trắc nghiệm (60 phút) và viết theo chủ đề (30 phút)
Khoa Ngoại ngữ đề nghị các thí sinh dự thi tự ôn tập và tham gia kỳ thi đạt chất lượng cao.
 KHOA NGOẠI NGỮ
 
  
ThS. Nguyễn Ngọc Hà

Lịch làm việc của Trưởng khoa tháng 2_2011

đăng 01:54, 24 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền

  

LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỞNG KHOA THÁNG 2

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Tuần 1

Thứ 3

(01/02)

14h-17h

 

Nghỉ Tết

Thứ 4

(02/02)

14h-17h

 

Nghỉ Tết

Thứ 5

(03/02)

14h-17h

 

Nghỉ Tết

Thứ 6

(04/02)

14h-17h

 

Nghỉ Tết

Thứ 7

(05/02)

14h-18h

 

Nghỉ Tết

Tuần 2

Thứ 2

(07/02)

14h-17h

 

 

Nghỉ Tết

Thứ 3

(08/02)

14h-17h

A204

Họp về mục tiêu nhiệm vụ quản lý

Thứ 4

(09/02)

14h-17h

VP Khoa

Làm việc tại khoa

Thứ 5

(10/02)

08h-11h

A204

Họp bàn:

-         Xuất bản tập san số 2;

      -    Hội nghị khoa học khoa.

Thứ 6

(11/02)

14h-17h

HTC2

Lễ khen thưởng và gặp mặt đầu năm:

-  Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ năm 2010
-  BGH gặp mặt CBGVNV đầu năm
-  Chủ tịch HĐQT công bố mục tiêu 2011

Thứ 7

(12/02)

14h - 17h

VP Khoa

Làm việc tại khoa

Tuần 3

Thứ 2

(14/02)

08h-11h

A204

Họp góp ý cho một thành viên BGH về sự thiếu kết nối hợp tác.

Thứ 3

(15/02)

14h-17h

VP Khoa

Làm việc tại khoa

Họp khoa

Thứ 4

(16/02)

08h-11h

A204

Họp về việc góp ý cho một Giáo vụ.

Thứ 5

(17/02)

14h-

- 17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Thứ 6

(18/02)

14h-17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Thứ 7

(19/02)

14h-17h

VP Khoa

Làm việc tại khoa

BGH làm việc với khoa Ngoại ngữ về rà soát tình hình thực hiện kế hoạch tháng 2/2011.

Tuần 4

 

Thứ 2

(21/02)

14h-

-17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Thứ 3

(22/02)

14h-

17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Họp khoa

Thứ 4

(23/02)

14h-17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Thứ 5

(24/02)

14h-17h

A204

Công bố các tiêu chí đánh giá đạt mục tiêu từng đơn vị, phòng ban, GV-CB, và kiểm tra tuyền thông sau 5 ngày

Thứ 6

(25/02)

14h-17h

VP Khoa

 

Làm việc tại khoa

Thứ 7

(26/02)

9h30

14h-

17h00

A201

A204

 

Họp chi ủy tháng 2

Họp rà soát tình hình thực hiện kế hoạch tháng 2/2011 và triển khai kế hoạch tháng 3/2011.

Tuần 5

Thứ 2

(28/02)

14h-

16h30 -17h

VP Khoa

A302

 

Làm việc tại khoa

Họp chi bộ tháng 2

1-2 of 2