Thông báo - Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp lần 1

đăng 09:33, 8 thg 10, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

        Nha Trang, Ngày ... tháng 08 năm 2010

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Stt

Mã SV

Họ và tên

Phái

Ngày sinh

Quê quán

Rèn luyện

Điểm TN

Xếp hạng TN

07TH1A

1

9446

Lê Văn

Hải

Nam

12/11/1984

Quảng Ngãi

Khá

2,21

Trung bình

2

9778

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

05/09/1983

Thừa Thiên Huế

Tốt

2,47

Trung bình

3

9417

Nguyễn Lương

Huynh

Nam

11/10/1990

Quảng Ngãi

Khá

2,36

Trung bình

4

9467

Lê Duy

Khoa

Nam

23/02/1990

Quảng Nam

Khá

2,23

Trung bình

5

10364

Lê Tây

Nguyên

Nam

20/05/1990

Bình Định

Khá

2,43

Trung bình

6

9689

Dương Hàn

Ni

Nam

19/08/1990

Gia Lai

Khá

2,50

Khá

7

8960

Lương

Phi

Nam

19/11/1990

Quảng Nam

Khá

2,36

Trung bình

8

8804

Hồ Vinh

Quang

Nam

20/11/1989

Quảng Ngãi

Khá

2,78

Khá

9

9535

Võ Quốc

Trân

Nam

15/08/1991

Đà Nẵng

Khá

2,33

Trung bình

10

8932

Nguyễn Đức

Trung

Nam

08/10/1990

Quảng Nam

Khá

2,64

Khá

11

9990

Nguyễn Tấn

Trung

Nam

22/06/1990

Quảng Nam

Tốt

3,12

Khá

12

10065

Võ Quang

Trường

Nam

09/04/1989

Đà Nẵng

Khá

2,30

Trung bình

13

8793

Nguyễn Trần Ngọc

Việt

Nam

19/12/1990

Đà Nẵng

Khá

2,63

Khá

14

9606

Trương Anh

Việt

Nam

15/07/1990

Quảng Nam

Khá

2,61

Khá

15

8922

Trần Hùng

Vương

Nam

10/01/1987

Quảng Ngãi

Tốt

2,68

Khá

07TH2A

16

11617

Nguyễn Thanh

Hải

Nam

28/02/1986

Bình Định

Khá

2,40

Trung bình

17

12262

Nguyễn Thanh

Hiếu

Nam

13/07/1986

Bình Định

Tốt

2,57

Khá

18

10667

Nguyễn Đặng Đức

Linh

Nam

12/04/1990

Đà Nẵng

Khá

3,27

Giỏi

19

12286

Nguyễn Hoàng

Phúc

Nam

20/06/1989

Quảng Nam

Khá

2,33

Trung bình

20

10687

Nguyễn Duy

Tân

Nam

26/10/1989

Gia Lai

Khá

2,13

Trung bình

21

10717

Lê Thị Diễm

Trang

Nữ

16/09/1989

Quảng Nam

Khá

2,30

Trung bình

07CDTH1A

1

3682

Lê Thị

Ảnh

Nữ

10/07/1989

Gia Lai

Tốt

2,89

Khá

2

7200

Nguyễn Vũ

Bảo

Nam

19/10/1988

Tuy Hòa - Phú Khánh

Tốt

3,14

Khá

3

843

Bùi Văn

Biển

Nam

15/02/1989

Nghệ An

Tốt

2,81

Khá

4

1114

Đặng Thị Thanh

Bốn

Nữ

01/09/1988

Nghệ An

Tốt

2,72

Khá

5

1100

Hoàng Hữu

Hiếu

Nam

28/07/1989

Đông Hà - Quảng Trị

Khá

2,33

Trung bình

6

862

Cáp Kim

Long

Nam

10/03/1989

Quảng Trị

Tốt

2,60

Khá

7

1197

Cao Xuân

Nhật

Nam

04/10/1989

Gia Lai

Xuất sắc

3,27

Giỏi

8

804

Nguyễn Thị

Nhi

Nữ

13/03/1988

Quảng Trị

Tốt

2,85

Khá

9

1572

Trần Thị

Thoa

Nữ

29/10/1986

Bình Định

Tốt

2,50

Khá

10

1704

Trần Hoài

Trung

Nam

05/08/1988

Quảng Trị

Tốt

2,70

Khá

11

6538

Kpă

Nam

12/02/1988

Gia Lai

Khá

2,82

Khá

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 70. Xem nội dung khác »

Comments