Đại Học Đông Á - Các khoa

Khoa Công nghệ Thông tin

 • Thông báo - V/v tổ chức cho sinh viên đăng kí thực tập và bảo vệ lại đề tài tốt nghiệp            THÔNG BÁO         V/v tổ chức cho sinh viên đăng kí thực tập và bảo vệ lại đề tài tốt nghiệp Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Danh sách công nhận tốt nghiệp KTV tin học lần 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á            Đà Nẵng, ngày ... tháng 08 năm 2010   DANH SÁCH CÔNG NHẬN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KTV TIN HỌC LẦN ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Thông báo - Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp lần 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á         Nha Trang, Ngày ... tháng 08 năm 2010  DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP Stt Mã SV ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • THÔNG BÁO - V/v thay đổi phương thức thi tốt nghiệp môn Kỹ thuật đánh máy THÔNG BÁO(V/v thay đổi phương thức thi tốt nghiệp môn Kỹ thuật đánh máy)- Căn cứ đề xuất của Khoa CNTT ;- Căn cứ mục tiêu tin học cho ...
  Được đăng 00:48, 15 thg 6, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »

Khoa Kinh tế