TTHC Cấp xã các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, đất đai, giáo dục

Xác nhận Đơn xin cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên

Xác nhận đề nghị đưa đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở BTXH

Xác nhận đề nghị giải quyết mai táng phí cho đối tượng BTXH

Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật

Xác nhận Đề nghị cứu trợ thường xuyên

Xác nhận Đề nghị cứu trợ đột xuất

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người đơn thân nuôi con

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người già từ 85 tuổi trở lên

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người già không nơi nương tựa

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người tâm thần

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người tàn tật

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho trẻ mồ côi

Xác nhận đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết

Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn

Xác nhận tình trạng nhà, đất

Xác nhận đơn đề nghị tách thửa

Xác nhận đề nghị giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất bố trí tái định cư

Xác nhận đề nghị giao đất trồng cây hằng năm

Xác nhận đề nghị giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất lâu dài


Xác nhận nguồn gốc đất

Xác nhận tờ khai đăng ký mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Xác nhận đề nghị đăng ký mục đích sử dụng đất phải xin phép

Xác nhận đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu

Xác nhận đề nghị giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân

Xác nhận đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xác nhận đề nghị cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Xác nhận đề nghị giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Xác nhận đề nghị chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân

Thủ tục tiếp dân

Giải quyết khiếu nại tranh chấp về nhà, đất, môi trường

Thủ tục xử lý đơn thư

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2

Thủ tục giải quyết tố cáo

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Đăng ký sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpComments