TTHC Cấp xa phường trên CSDL Quốc gia

Xác nhận Đơn xin cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên

Xác nhận đề nghị đưa đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở BTXH

Xác nhận đề nghị giải quyết mai táng phí cho đối tượng BTXH

Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật

Xác nhận Đề nghị cứu trợ thường xuyên

Xác nhận Đề nghị cứu trợ đột xuất

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người đơn thân nuôi con

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người già từ 85 tuổi trở lên

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người già không nơi nương tựa

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người tâm thần

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người tàn tật

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng

Xác nhận đề nghị trợ cấp cho trẻ mồ côi

Xác nhận đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết

Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn

Xác nhận tình trạng nhà, đất

Xác nhận đơn đề nghị tách thửa

Xác nhận đề nghị giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất bố trí tái định cư

Xác nhận đề nghị giao đất trồng cây hằng năm

Xác nhận đề nghị giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất lâu dài

Xác nhận nguồn gốc đất

Xác nhận tờ khai đăng ký mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Xác nhận đề nghị đăng ký mục đích sử dụng đất phải xin phép

Xác nhận đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu

Xác nhận đề nghị giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân

Xác nhận đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xác nhận đề nghị cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Xác nhận đề nghị giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Xác nhận đề nghị chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân

Thủ tục tiếp dân

Giải quyết khiếu nại tranh chấp về nhà, đất, môi trường

Thủ tục xử lý đơn thư

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2

Thủ tục giải quyết tố cáo

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Đăng ký sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến đất

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử đất dụng

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất ( không phải là nhà ở)

Chứng thực chữ ký cá nhân

Chứng thực di chúc

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Đăng ký khai sinh

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh

Đăng ký lại việc sinh

Đăng ký khai sinh quá hạn

Đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt

Đăng ký khai tử

Đăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh

Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết

Đăng ký lại việc tử

Đăng ký khai tử quá hạn

Đăng ký khai tử trong trường hợp đặc biệt

Đăng ký kết hôn

Đăng ký lại việc kết hôn

Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước

Đăng ký giám hộ

Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà

Đăng ký bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà

Cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà

Chứng thực hợp đồng đổi nhà

Cấp bản sao từ sổ gốc


Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà

Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà

Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà

Cấp bản sao giấy chứng tử

Cấp bản sao giấy Chứng nhận kết hôn

Cấp bản sao giấy khai sinh

Cấp bản sao QĐ công nhận việc giám hộ

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

Cấp bản sao QĐ công nhận việc nuôi con nuôi

Cấp giấy phép cho mai táng

Đăng ký việc nuôi con nuôi

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Xác nhận tình trạng hộ tịch về phân chia tài sản

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe

Xác nhận Sơ yếu lý lịch

Xác nhận đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Xác nhận đề nghị công nhận liệt sĩ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Xác nhận đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp cho thân nhân lão thành cách mạng, thân nhân liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ cho gia đình tự qui tập xây mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang gia tộc

Giám định sức khỏe đối với thương binh, bệnh binh

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với bệnh binh

(Xác nhận đề nghị) Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt nam

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Xác nhận đề nghị hưởng chế độ trợ cấp 1lần đối với người có công giúp đỡ CM

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động CM, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kc giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01-01-1995

(Xác nhận đề nghị) cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của UBND cấp xã

Xét và đề nghị: Giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng đã nuôi con đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống

Xác nhận đề nghị cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công"

Xét đề nghị công nhận "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Xác nhận đề nghị di chuyển hồ sơ người có công cách mạng

Xác nhận đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ điều dưỡng

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí

Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp mua phương tiện trợ giúp, và dụng cụ chỉnh hình

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với người có công cách mạng và con của họ

Xác nhận đề nghị hỗ trợ thân nhân người liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng bảo mật) đã về gia đình

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quyết định đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (kể cả từ trần)

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, công chức dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và công chức xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

Xác nhận bản cam kết thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

Thủ tục tiếp nhận, quản lý, giáo dục người sau khi chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Thủ tục tiếp nhận, quản lý người sau cai nghiện

Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

Xác nhận đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 cv

Xác nhận đề nghị cấp đổi lại giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 CV

Xác nhận đề nghị gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công xuất dưới 20 cv

Cấp giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho các điểm, nhóm thuộc các hệ phái, tổ chức Tin lành chưa được công nhận về mặt tổ chức

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Đăng ký người vào tu

Xác nhận Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động vũ trường

Xác nhận đề nghị mở của hàng cho thuê băng đĩa

Cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn

Cấp phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn

Gia hạn giấy cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn

xác nhận tình trạng nhà ở


Comments