Người có công, cháy nổ, thủy sản, xây dựng, văn hóa

Xác nhận đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Xác nhận đề nghị công nhận liệt sĩ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Xác nhận đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp cho thân nhân lão thành cách mạng, thân nhân liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ cho gia đình tự qui tập xây mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang gia tộc

Giám định sức khỏe đối với thương binh, bệnh binh

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với bệnh binh

(Xác nhận đề nghị) Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt nam

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Xác nhận đề nghị hưởng chế độ trợ cấp 1lần đối với người có công giúp đỡ CM

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động CM, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kc giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01-01-1995

(Xác nhận đề nghị) cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của UBND cấp xã

Xét và đề nghị: Giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng đã nuôi con đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống

Xác nhận đề nghị cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công"

Xét đề nghị công nhận "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Xác nhận đề nghị di chuyển hồ sơ người có công cách mạng

Xác nhận đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ điều dưỡng

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí

Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp mua phương tiện trợ giúp, và dụng cụ chỉnh hình

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng bảo mật) đã về gia đình

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quyết định đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (kể cả từ trần)

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, công chức dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và công chức xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

Xác nhận bản cam kết thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

Thủ tục tiếp nhận, quản lý, giáo dục người sau khi chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Thủ tục tiếp nhận, quản lý người sau cai nghiện

Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

Xác nhận đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 cv

Xác nhận đề nghị cấp đổi lại giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 CV

Xác nhận đề nghị gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công xuất dưới 20 cv

Cấp giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho các điểm, nhóm thuộc các hệ phái, tổ chức Tin lành chưa được công nhận về mặt tổ chức

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Đăng ký người vào tu

Xác nhận Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động vũ trường

Xác nhận đề nghị mở của hàng cho thuê băng đĩa

Cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn

Cấp phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn

Gia hạn giấy cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn

xác nhận tình trạng nhà ở


Comments