Hành chính tư pháp

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến đất

Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử đất dụng

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất ( không phải là nhà ở)

Chứng thực chữ ký cá nhân

Chứng thực di chúc

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Đăng ký khai sinh

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh

Đăng ký lại việc sinh

Đăng ký khai sinh quá hạn

Đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt

Đăng ký khai tử

Đăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh

Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết

Đăng ký lại việc tử

Đăng ký khai tử quá hạn

Đăng ký khai tử trong trường hợp đặc biệt

Đăng ký kết hôn

Đăng ký lại việc kết hôn

Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước


Đăng ký giám hộ

Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

Chứng thực hợp đồng mua bán nhà

Đăng ký bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà

Cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch

Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà

Chứng thực hợp đồng đổi nhà

Cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà

Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà

Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà

Cấp bản sao giấy chứng tử

Cấp bản sao giấy Chứng nhận kết hôn

Cấp bản sao giấy khai sinh

Cấp bản sao QĐ công nhận việc giám hộ

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

Cấp bản sao QĐ công nhận việc nuôi con nuôi

Cấp giấy phép cho mai táng

Đăng ký việc nuôi con nuôi

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Xác nhận tình trạng hộ tịch về phân chia tài sản

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe

Xác nhận Sơ yếu lý lịch


Comments