TTHC thuộc thẫm quyền quyết định của các Bộ, ngành liên quan đến Đà Nẵng

Khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Huân, Huy chương các hạng, các loại

Khen thưởng thành tích kháng chiến 3 thời kỳ cho cán bộ và nhân dân

Phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng

Khen thưởng cho cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể

Gia hạn thời gian hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

Đề nghị Tổng Cục Du lịch tái thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cao cấp

Đề nghị Tổng cục Du lịch tái thẩm định xếp hạng lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao

Đề nghị Tổng Cục Du lịch thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cao cấp

Đề nghị Tổng cục Du lịch xếp hạng lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao

Quy trình xúc tiến các chương trình dự án ODA

Xếp hạng khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch cấp Trung ương

Cho nhà xuất khẩu vay: Bán nợ \ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng \ Giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc

Cho nhà xuất khẩu vay: Bán nợ \ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính \ Giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc

Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc \ Trường hợp khách hàng bị giải thể

Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc \ Trường hợp khách hàng bị phá sản

Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc \ Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết

Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc \ Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích

Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc \ Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự

Cho nhà xuất khẩu vay: Xoá nợ gốc \Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…

Khen tặng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ Quốc tế” cho cán bộ, chuyên gia dân sự Việt Nam giúp Campuchia

Khen tặng KNC cho người hoạt động CM hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt hoặc tù đày

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Đăng ký nhập quốc tịch Việt Nam

Đăng ký thôi quốc tịch Việt Nam (dùng cho công dân Việt Nam thường trú trong nước)

Đăng ký việc trở lại quốc tịch Việt Nam

Khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Phong tặng (Truy tặng) tập thể, cá nhân anh hùng lao động, anh hùng LLVTND

Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây dựng và cung cấp vật tư thiết bị công nghệ)

Cấp bằng THPT

Cấp bằng THPT, hệ bổ túc

Bổ nhiệm công chứng viên

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ VH, TT &DL cấp Giấy phép kinh doanh Lữ hành quốc tế

Cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) giám sát thi công xây dựng công trình

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cấp xác nhận, gia hạn Sổ mua hàng miễn thuế (MHMT)

Cấp, gia hạn Chứng minh thư và thẻ tạm trú cho cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố

Ký kết thỏa thuận quốc tế

Đăng ký Bản quyền tác giả

Cấp xác nhận, gia hạn Sổ mua hàng miễn thuế (MHMT)

Cấp, gia hạn Chứng minh thư và thẻ tạm trú cho cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố

Giám sát kiểm dịch động vật thuỷ sản, SP động vật thuỷ sản nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh (khi có công văn yêu cầu)

Khảo nghiệm giống, thức ăn, thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 150 triệu đồng

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu từ 150 triệu đồng trở lên

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế hai giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Sơ tuyển nhà thầu

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Thanh lý hợp đồng

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Quyết toán hợp đồng

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Tạm ứng hợp đồng

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thanh toán khối lượng hoàn thành

Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch tro, hài cốt

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế xử lý vệ sinh

Giấy chứng nhận kiểm soát vệ sinh tàu thủy

Kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu

Kiểm dịch phương tiện XNC

Kiểm dịch xử lý y tế vệ sinh

Đề nghị Tổng Cục Du lịch tái thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cao cấp

Đề nghị Tổng cục Du lịch tái thẩm định xếp hạng lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao

Đề nghị Tổng Cục Du lịch thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cao cấp

Đề nghị Tổng cục Du lịch xếp hạng lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao

Công tác tuyển dụng cán bộ - công chức loại A

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ

Cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho TCTD được phép


Chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

Tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Thu hồi Giấy phép trong trường hợp hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản

Thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo nghị quyết của Đại hội thành viên

Thu hồi Giấy phép trong trường hợp sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia

Chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Chấp thuận mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước khác địa bàn tỉnh

Chấp thuận mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn

Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ

Xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ

Cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vàng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng cho nước ngoài

Công tác tuyển dụng cán bộ - công chức loại B, C
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Thẩm định hồ sơ\Thẩm định hồ sơ dự án không phân cấp 

 

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư không phân cấp cho Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư không phân cấp cho Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng


Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài)

Chấp thuận cho phép mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa

Giấy phép cho thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân

Giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài

Xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

Chấp thuận cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tăng, giảm vốn điều lệ vượt quy định của Ngân hàng nhà nước

Chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Danh sách tra cứu Bộ thủ tục hành chính

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Comments