TTHC Sở y tế


TTHC Sở y tế trên CSDL Quốc gia

đăng 18:38 19 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược do bị mất

Cấp lại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất

Chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP

Chứng nhận tốt nhà thuốc GPP

Đổi chứng chỉ hành nghề Dược

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược

Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc-GDP

Phiếu tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc

Cấp chứng chỉ hành nghề Y, YHCT

Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, YHCT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y, YHCT

Cấp phép cho người nước ngoài làm việc chuyên môn tại các cơ sở Y, YHCT tư nhân

Gia hạn chứng chỉ hành nghề Y, YHCT

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, YHCT

Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ Quảng cáo: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;Dược; kinh doanh trang thiết bị y tế; kinh doanh thực phẩm; kinh doanh hoá chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế


1-1 of 1