TTHC Sở Xây dựng


TTHC Sở xây dựng trên CSDL Quốc gia

đăng 18:35 19 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây dựng và cung cấp vật tư thiết bị công nghệ)

Cho phép đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng công cộng

Cho phép di dời, chặt hạ và trồng cây xanh công cộng

Cấp GCN quyền sở hữu nhà đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có GCN đối với tổ chức

Cấp lại, cấp đổi và xác nhận thay đổi sau khi cấp GCN quyền sở hữu công trình đối với tổ chức

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi GCN quyền sở hữu nhà đối với tổ chức

Cấp mới GCN quyền sở hữu công trình đối với tổ chức

Cấp mới GCN quyền sở hữu nhà đối với tổ chức

Đăng ký cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Đăng ký cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản

Đăng ký cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản

Đăng ký hợp đồng nhà cho người nước ngoài thuê

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng

Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư

Thẩm định Thiết kế cơ sở dự án Nhóm B

Thẩm định Thiết kế cơ sở dự án Nhóm C

Thay đổi địa điểm của chi nhánh

Thay đổi tên chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng

Thủ tục Đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1 các lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 các lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng

Thủ tục giải quyết tố cáo các lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng

Thủ tục tiếp công dân

Tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng


1-1 of 1