TTHC Sở VH-TT-DL trên CSDL Quốc gia

đăng 18:29 19 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn thành phố

Cấp lại giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn thành phố

Cấp mới thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Cấp mới thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Đổi giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Quyết định công nhận tái thẩm định xếp hạng lưu trú du lịch từ đạt chuẩn đến 2 sao

Quyết định công nhận xếp hạng lưu trú du lịch từ đạt chuẩn đến 2 sao

Thẩm định hồ sơ kinh doanh Lữ hành nội địa

Cấp giấy phép tổ chức thi Người đẹp tại địa phương

Xác nhận đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật lưu động

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thông thường; hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế đã có giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền trên phương tiện là băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác;bảng, biển, panô có diện tích dưới 40m2

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thông thường; hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp phát triển nông thôn trên phương tiện là bảng, biển, panô có diện tích 40m2 trở lên

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của cơ quan Nông nghiệp ( nay là Thủy sản Nông lâm) có thẩm quyền trên phương tiện là băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác; bảng, biển, panô có diện tích dưới 40m2

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế chưa có giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của cơ quan Y tế có thẩm quyền trên phương tiện là băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác; bảng, biển, panô có diện tích dưới 40m2

Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo (do ngành Văn hoá cấp) (Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thông thường và các loại hàng hoá trong lĩnh vực y tế trên phương tiện quảng cáo là bảng, biển, pa-nô )

Cấp giấy chứng nhận Hướng dẫn viên, trọng tài cấp thành phố

Cấp giấy chứng nhận Hướng dẫn viên, trọng tài cấp thành phố

Công nhận Ban vận động thành lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hội) TDTT có phạm vi hoạt động trong thành phố

Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Cấp giấy nhập khẩu văn hóa phẩm

Cấp giấy phép công diễn nghệ thuật, thời trang

Cấp giấy phép hoạt động vũ trường

Cấp giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc - sân khấu, phim nhựa - băng đĩa phim

Cấp giấy phép triễn lãm mỹ thuật

Cấp giấy phép triễn lãm mỹ thuật trong nước

Cấp giấy sản xuất - nhập khẩu băng, đĩa nhạc sân khấu

Cấp mới, cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke

Cấp phép thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan có yếu tố thương mại

Cấp phép thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị

Giấy phép thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị

Cấp giấy phép triễn lãm mỹ thuật đưa ra nước ngoài

Cấp giấy tiếp nhận cho tổ chức cá nhân từ nơi khác đến thành phố biểu diễn


Comments