TTHC Sở tư pháp


TTHC Sở tư pháp trên CSDL Quốc gia

đăng 15:34 19 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Công nhận và cấp thẻ công tác viên

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và công dân nước ngoài

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Đăng ký công nhận việc kết hôn,nhận cha mẹ con,nuôi con nuôi đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Lý lịch tư pháp

Đăng ký sao lục hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Công nhận việc kết hôn đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài

Đăng ký giám hộ (có yếu tố nước ngoài)

Đăng ký lại kết hôn cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam

Đăng ký lại việc tử

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Đăng ký lại việc sinh

Đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam

Đăng ký khai sinh có yếu tố nươc ngoài

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Giải quyết Khiếu nại

Khiếu nại tố cáo

Giải quyết Tố cáo

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư

Đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH 1 thành viên

Đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH 2 thành viên trở lên

Đăng ký hoạt động của Công ty Luật hợp danh

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Đăng ký hoạt động của Công ty Luật 100% vốn nước ngoài

Đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH dưới hình thức liên doanh

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Thay đổi nội dung Giấy Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong nước

Thay đổi nội dung Giấy Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong nước

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong nước

Đăng ký hoạt động Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại

Đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng

Đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng Công chứng

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập)

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

Đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập)

Đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

Tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Thu hồi thẻ cộng tác viên

Đăng ký lại hộ tịch (khai sinh, khai tử)

Đăng ký ghi chú hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài


1-1 of 1