TTHC Sở Thông tin và Truyền thông


TTHC Sở thông tin và truyền thông trên CSDL Quốc gia

đăng 15:30 19 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị in

Cấp Giấy phép hoạt động in

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

Báo cáo hoạt động đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thẩm định sản lượng dịch vụ viễn thông công ích

Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát

Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thẩm tra thiết kế cơ sở dự án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát thư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng

Thẩm định đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo cho phóng viên các cơ quan báo chí thành phố Đà Nẵng

Cấp giấy phép tổ chức họp báo

Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu

Cấp phép hoạt động triển lãm, hôi chợ xuất bản phẩm

Cấp phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Thu hồi giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ, xuất bản phẩm

Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các co quan báo chí thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng

Thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng

Thẩm định hồ sơ Cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp


1-1 of 1