TTHC Sở nội vụ


TTHC Sở nội vụ trên CSDL Quốc gia

đăng 15:14 19 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Thẩm tra tài liệu hết giá trị (đối với tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế nhà nước)

Thủ tục tạm dừng hoạt động của chi nhánh

Thủ tục xác nhận thay đổi địa điểm đặt chi nhánh, văn phòng đại diện

Thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện

Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ngoài thành phố

Thoả thuận tiếp nhận viên chức từ các cơ quan không thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý đến công tác tại các cơ quan trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

Tiếp nhận và bố trí cán bộ, công chức từ các cơ quan không thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý đến công tác tại các cơ quan trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng


1-1 of 1