Phê duyệt Dự án đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức tài trợ (ODA)

đăng 19:44 17 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Phê duyệt Dự án đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức tài trợ (ODA) [Tải biểu mẫu]

Trình tự thực hiện- Trên cơ sở Danh mục Dự án yêu cầu tài trợ ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định về Chủ chương trình Dự án; 
- Chủ Dự án phối hợp với Nhà tài trợ để lập Văn kiện Dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi); 
- Chủ Dự án trình Hồ sơ Dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu để thẩm định; 
- Trên cơ sở Hồ sơ Dự án trình duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản tham vấn ý kiến thẩm định các ngành liên quan; 

ĉ
Đỗ Thế Hiền,
00:48 15 thg 6, 2011
Comments