Thẩm định, trình UBND thành phố xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

đăng 05:03 16 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền

Thẩm định, trình UBND thành phố xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

Trình tự thực hiện- Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Xuất nhập khẩu Sở Công thương 
- Cán bộ được phân công của Phòng Xuất nhập khẩu tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 
- Sở Công thương lấy ý kiến xác nhận bằng văn bản của Công an thành phố về điều kiện an ninh của tổ chức có yêu cầu 
- Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Xuất nhập khẩu sở Công thương
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Sở Công thương
Thành phần, số lượng hồ sơTổ chức nộp 03 bộ hồ sơ, gồm: 
1. Đối với doanh nhân: 
- Văn bản của doanh nghiệp đề nghị cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC (bản chính) 
- Bản khai lí lịch tự thuật của doanh nhân (bản chính), có dán ảnh chụp kiểu CMTND, cỡ 3x4 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ): 
- Các văn bản xác nhận trong thời hạn 06 tháng gần nhất của các cơ quan liên quan: 
+ Xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền chấp hành Luật Thuế, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp (theo mẫu MX 03-A, bản chính) 
+ Xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác của doanh nhân (theo mẫu MX 03-C, bản chính); 
+ Xác nhận của cơ quan Hải quan về nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu và việc chấp hành quy chế khai báo thông quan hàng hóa theo quy định (theo mẫu MX03-B, bản chính) 
+ Văn bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký (theo mẫu MX 03-D, bản chính); 
- Bản chính Các hợp đồng kinh doanh hoặc các tài liệu dự án đầu tư hợp tác với các đối tác thuộc các nền kinh tế thành viên APEC (nếu có), hoặc văn bản giải trình về nhu cầu đi lại tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC được xác định tại Điều 1 của Quy định này, (các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt có chứng thực). 
- Bản sao Quyết định bổ nhiệm chức vụ của doanh nhân được đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC (bản sao có chứng thực). 
- Bản sao hộ chiếu còn giá trị sử dụng của doanh nhân. 
- Tờ khai danh sách trích ngang các thông tin liên quan doanh nhân của doanh nghiệp đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu MK 04-A, bản chính) 
2. Đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước: 
- Công văn đề nghị của cơ quan quản lý cán bộ, công chức: nêu rõ chức vụ, nhu cầu thường xuyên làm việc với đối tác, tham dự hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước, vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia chương trình thẻ ABTC và thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2 của Quy trình này (theo mẫu MĐ 01-C, bản chính) 
- Bản khai lí lịch tự thuật của cán bộ, công chức có dán ảnh chụp kiểu CMTND cỡ 3x4 và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (theo mẫu ML 02-B, bản chính). 
- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác của cán bộ, công chức (Mẫu MX 03-C, bản chính) 
- Bản sao Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của cán bộ, công chức.
Thời hạn giải quyết15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Công an; UBND thành phố 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương 
- Cơ quan phối hợp: Công an thành phố
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhCông văn đề nghị UBND thành phố ra văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp và doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC
Lệ phíKhông
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai1. Đối với doanh nhân 
- Văn bản của doanh nghiệp đề nghị cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC (Mẫu MĐ 01-A) 
- Bản khai lí lịch tự thuật của doanh nhân (Mẫu MĐ 02-A) 
- Tờ khai danh sách trích ngang các thông tin liên quan doanh nhân của doanh nghiệp đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (Mẫu MK 04-A) 
2. Đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước: 
- Công văn đề nghị của cơ quan quản lý cán bộ, công chức (Mẫu MĐ 01-C) 
- Bản khai lí lịch tự thuật của cán bộ, công chức (Mẫu ML 02-B).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính*Các trường hợp được Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an cấp, bao gồm: 
1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố Hải Phòng bao gồm: 
a) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hành Việt Nam hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng Việt Nam. 
b) Kế toán trởng, hoặc Trưởng/ Phó Phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, ngân hành, chi nhánh Ngân hàng Việt Nam trở lên. 
2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam thuộc thành phố Hải Phòng: 
a) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, kế toán trưởng hoặc người có chức danh trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty Trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã. 
3. Thủ trưởng các cơ quan, Sở, ban, ngành, quận, huyện và các cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước của thành phố HảI Phòng trong diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ để tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo hoặc quan hệ công tác đến các nước, vùng hoặc lãnh thổ thành viên APEC tham gia chương trình Thẻ đi lại ABTC. 
* Điều kiện để doanh nhân được xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 
1. Doanh nhân đang làm việc ở các doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 của Quy định này, được thành lập ít nhất từ một năm trở lên, đã hoàn thành các nghĩa vụ về chính sách thuế, ngân sách nhà nước, có kim ngạch xuất nhập khẩu hoặc có nhu cầu hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác thuộc các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC, được thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư, các hợp đồng dịch vụ cụ thể hoặc báo cáo giải trình về nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. 
2. Doanh nhân Việt Nam mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 
3. Doanh nghiệp và doanh nhân xin được cấp thẻ ABTC chấp hành nghiêm túc pháp luật thuế, chính sách về xuất nhập khẩu, chính sách đối với người lao động, luật pháp của Nhà nước Việt Nam và các quy định trong quan hệ thương mại quốc tế. 
4. Không thuộc diện chưa được xuất cảnh. 
5. Không thuộc các trường hợp sau đây: 
Doanh nhân vi phạm pháp luật đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự , kinh tế, lao động hoặc đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 
- Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ công an về việc hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
- Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng

Danh sách các thủ tục hành chính Sở công thương

Doanh nghiệp hàng đầu

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »


Comments