Thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình điện, điện chiếu sáng.

đăng 01:37 18 thg 8, 2010 bởi Đỗ Thế Hiền
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức lập hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ của Sở Công Thương (sau dây gọi tắt là: Tổ tiếp nhận hồ sơ “ một cửa”) để nhận giấy biên nhận hồ sơ theo qui định

Bước 2: Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý điện giải quyết.

Bước 3: Phòng Quản lý điện triển khai thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình điện, điện chiếu sáng (có kiểm tra thực tế, đối chiếu, so sánh với thiết kế sơ bộ trong dự án đã được phê duyệt, văn bản công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính, các bộ đơn giá, định mức, chế độ xây dựng cơ bản hiện hành...).

Bước 4: Phòng Quản lý điện dự thảo Quyết định phê duyệt (đối với công trình dưới 10 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C) trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký ban hành hoặc dự thảo Kết quả thẩm định (đối với công trình trên 10 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C và công trình thuộc dự án nhóm B) trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký để trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Bước 5: Phòng Quản lý điện vào sổ theo dõi và chuyển cho Tổ tiếp nhận viết biên lai thu phí thẩm định, trả hồ sơ thiết kế kỹ thuật- dự toán thẩm định hoàn thành cho Chủ đầu tư hoặc đơn vị điều hành dự án.

Bước 6: Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án nộp phí thẩm định và nhận hồ sơ thiết kế kỹ thuật- dự toán thẩm định hoàn thành tại Tổ tiếp nhận hồ sơ “một cửa”.

b) Cách thức thực hiện:

 Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ “một cửa” của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần và số lượng hồ sơ, bao gồm:

   + Tờ trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán của Chủ đầu tư : 01 bản;

   + Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt cùng dự án : 01 bộ;

   + Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng : 02 bộ;

   + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán và Biên bản nghiệm thu thiết kế kỹ thuật - dự toán : 02 bộ;

   + Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan;

   + Hồ sơ pháp lý, điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, dự toán như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động điện lực phù hợp với công việc thực hiện; Chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm khảo sát xây dựng, Chủ nhiệm đồ án thiết kế hoặc người chủ trì thiết kế.

   + Văn bản thoả thuận điểm đấu nối vào lưới điện giữa Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng với Chủ đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt phương án cấp điện phụ tải mới của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng (nếu có);

   + Các văn bản giải trình khác như Bảng báo giá thiết bị, vật tư, vật liệu điện, catalogue...đối với các thiết bị, vật tư, vật liệu điện không có trong văn bản Công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính để tham khảo trong quá trình thẩm định;

   Đĩa mềm hoặc đĩa CD dự toán : 01 đĩa.

d) Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm B

- 10 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm C.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.                      

h) Lệ phí:

Phí thẩm định : Tính theo công thức nội suy (Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư).

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;

+ Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở;  

(Theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ).

j) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không có.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố.


Thep cổng thông tin điện tử Thành phố (15/04/2010)

Các thủ tục hành chính Sở Công thương

Doanh nghiệp hàng đầu, sản phẩm dịch vụ hoàn hảo

 • Công ty mộc nệm nội thất Minh Hùng TP.HCM (Sài gòn) - Chuyên đóng ghế salon, sofa, nội thất phòng khách, nhà hàng, khách sạn, cafe, ô tô Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ Kính gửi: Quý khách hàngCông ty mộc nệm nội thất  Minh Hùng  chuyên sản xuất ...
  Được đăng 02:12 22 thg 8, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • DNTN Mộc Nệm Thành Tâm TP.HCM - Chuyên Ghế Sofa Phòng khách, Karaoke, Cafe Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Khách hàng | Bản đồ | Liên hệ DNTN MỘC NỆM THÀNH TÂM Địa chỉ: 177–179 Đường số 8, Bình Hưng Hòa A ...
  Được đăng 05:38 16 thg 7, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trường Đại học Đông Á - Dong A University Trường Đại học Đông Á Là một trong ba trường đại học tư thục tại thành phố Đà Nẵng, đại học Đông Á với chặng đường phát triển đi lên ...
  Được đăng 23:40 11 thg 11, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia LaiTầm nhìn và sứ mệnh của HAGLLịch sử hình thành và phát triển của tập ...
  Được đăng 14:42 1 thg 3, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Trung tâm Tin học Việt Tin -VIETIN | Giới thiệu | Chương trình đào tạo | Chiêu sinh | Tin tức hoạt động Giới thiệu Trung tâm tin học Việt Tin I. THÔNG TIN CHUNG     Trụ sở Trung tâm Tin học ...
  Được đăng 21:35 7 thg 6, 2012 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Comments